Popular

19 March 2017

BEAUTY: Tom Ford | Seasonal Color Collection SS 2017


Tom Ford knows how to surprise and fascinate at the same time. After all the breath-taking products that I had the opportunity to show you on my blog, Tom Ford came out with another fantastic collection, called SS 17 Spring Collection - he played with light and shadows and created the collection to illuminate, sculpt and contour the face.

Tom Ford teda vie prekvapiť a očariť zároveň. Po dychberúcich produktoch, ktoré som vám na blogu mala možnosť ukázať, prišiel Tom Ford s jarnou kolekciou, pri ktorej sa doslova vyhral so svetlom a tieňmi. Vytvoril kolekciu na rozjasňovanie, tieňovanie a kontúrovanie tváre.Shade And Illuminate Cheeks. The blush palette contains blush and a brightener in a creamy consistency, designed to be easily applied and blended. The blush is in a peachy shade and the brightener is pearlscented. A great combination. The mahogany-golden package includes a practical mirror with the inscription Tom Ford. Blush and brightener can be applied easily with your fingers or a special brush from his collection - Tom Ford Shade And Illuminate Brush can be found here.

Shade And Illuminate Cheeks. Paletka obsahuje tvárenku a rozjasňovač v krémovej konzistencii, vytvorené tak, aby ich bolo možné jednoducho aplikovať a blendiť. Tvárenka je v broskyňovom odtieni a rozjasňovač je perlovozlatý. Skvelá kombinácia. Mahagónovo zlaté balenie obsahuje praktické zrkadielko s nápisom Tom Ford. Tvárenku a rozjasňovač môžete aplikovať jednoducho prstami, alebo špeciálnym štetcom z jeho kolekcie – Tom Ford Shade And Illuminate Brush, ktorý nájdete tu.


Tom Ford Cheek Color. Up close, we look at, as the name suggests, at blush. This time it's a powdery blush, which is in an ideal nude-peachy shade - Inhibition, perfect to sculpt your cheekbones and highlight the cheeks - it comes in a very practical handbag version. If you do not want to carie a lot of beauty products, I recommend you just this blush. This pressed powder is well pigmented, has a very finely ground and has a silky finish.

Tom Ford Cheek Color. Z blízka sa pozrieme na, ako už názov napovedá, tvárenku. Tentoraz to je pudrová tvárenka, ktorá má ideálny tehlovo broskyňový odtieň - Inhibition, ideálny jak na tieňovanie lícnych kostí, tak na zvýraznenie líčiek, v praktickej kabelkovej verzii. Ak so sebou nehcete ťahať zbytočne veľa kozmetických produktov, doporučujem práve túto tvárenku.


Shade And Illuminate Lips. The lipsticks are something that Tom Ford also handles superbly. This time he came up with something very innovative and he created the duo-palette of two lipsticks made for an ombre effect. The lipsticks are very well pigmented, fragranted and create a perfect contrast. Whether you decide to go for red or nude, you can not get wrong. These two shades will never go out of style. The package includes a practical mirror and a brush. 

All products can be found on counters in Zurich Jelmoli or Globus or online here.

Shade And Illuminate Lips. Rúže na pery sú niečo, čo Tom Ford taktiež zvláda vynikajúco. Tentoraz prišiel s niečím veľmi inovatívnym a navrhol dvojpaletku rúžov na pery pre tzv. ombré efekt. Rúže sú veľmi dobre pigmentované, voňavé a tvoria ideálny kontrast. Či už sa rozhodnete ísť do červenej alebo nude, nemôžete urobiť krok vedľa. Tieto dva odtiene nikdy nevíjdu z módy. Balenie obsahuje praktické zrkadielko a obojstranný štetec. 

Všetky produkty zoženiete v Zurichu v Jelmoli alebo Globuse alebo online tu.


Read more
SHARE:

07 March 2017

BEAUTY: Aerin | D´OR Perfume collection


You should definitely know about the golden collection of the perfumes D'Or by Aerin Lauder - designed and invented by a beautiful, smart and talented granddaughter, whose grandmother has been another beautiful, smart and talented woman - Estee Lauder.

All three perfumes from the D'Or collection are beautifully fragrant. Honestly. This is not a marketing ploy, but the naked truth. They do not only look beautiful, but hide an even more beautiful scent. The golden bottles are wonderful to look at and pleasant to touch. The lid of the flacon looks like a gemstone. No perfume in the world looked ever so luxurious.

Everybody will adore this sensational scent. I could not even decide, which of these perfumes is my favorite. I try and try again and again. I even mixed them. Mostly, I like the combination of Amber Musk and Tangier Vanille. But I can not resist Evening Rose too. The fragrances are heavier, some would say evening one, distinctive and unique. Certainly you will get many compliments. And you will not find it anywhere else.

Again, I had to try Tangier Vanille. I sprayed it on the wrist and let my mind to be free. "Tangier Vanille opens a secret door that leads you into the mystery and splendor of Morocco, from the palaces and gardens to the legendary bazaars." Aerin.

Evening Rose takes me to the evening city - "The pairing of Rose and Cognac are intriguing and unexpected, like the allure of an evening in the city."

Amber Musk is something special. I confess - I can not describe it adequately, but Aerin say it perfectly - "Amber Musk is a warm, inviting scent you want to wrap yourself in - like a soft cozy blanket on a cold snowy night." 

Určite by ste mali vedieť o zlatej kolekcii parfumov D´Or od Aerin Lauder - krásnej, chytrej a talentovanej vnučke, inej krásnej, chytrej a talentovanej Estee Lauder.

Všetky tri parfumy z D´Or kolekcie sú krásne voňavé. Úprimne. Toto nie je žiadny marketingový trik, ale holá pravda. Nielen krásne vyzerajú, ale ukrývajú aj nádhernú vôňu. Zlaté flakóny sú krásne na pohľad a príjemné na dotyk. Vrchnák flakónu vyzerá ako nejaký drahý kameň. Žiadny parfum na svete ešte nevyzeral tak luxusne.

Keby len to. Voňajú aj tomu najvyberavejšiemu nosu. Neviem sa rozhodnúť, ktorý parfum je mojim favoritom. Ovoniavam a ovoniavam stále dokola. Dokonca aj miešam. Najviac sa mi pozdáva kombinácia Amber Musk a Tangier Vanille. Ale neviem odolať ani Evening Rose. Vône sú to ťažšie, niekto by ich možno nazval večerné, výrazné a unikátne. Určite za ne dostanete nejeden kompliment. Iné totiž nikde inde nenájdete.

Znovu ovoniavam Tangier Vanille. Rozprašujem parfum na zápästie a nechávam opantať svoje zmysly. "Tanger Vanille otvára tajné dvere, ktoré vás zavedú do tajomstva a nádhery Maroka, palácov a záhrad legendárny bazárov." Aerin.

Evening Rose ma zavedie do večerného mesta - "Kombinácia ruží a koňaku je zaujímavá a nečakaná, ako vábenie večer v meste."

Amber Musk je čímsi zvláštny. Priznávam - neviem ho dostatočne opísať, ale Aerin to urobila dokonale - "Amber Musk je teplá, pozývajúca vôňa ak sa chcete zabaliť do mäkkej útulnej deky počas chladných zasnežených nocí."

Read more
SHARE:

06 March 2017

BEAUTY: Perfume Mon Guerlain


The invitation to the Guearlain event surprised me very much and pleased me at the same time. Again, someone appreciats my blogging and therefore rewarded me. I love events. Especially when it is hosted by a luxury and wonderful brand like Guerlain. The event was surrounded by the latest fragrant. As one of the first in the world I scented a great novelty - Guerlain´s perfume - Mon Guerlain.

The promoting face of the perfume is none other than the beautiful Angelina Jolie. She looks amazing in the promo video, only with a decent makeup and wlaking downstairs in a beautiful dress...

The crystal perfume bottle is classic, elegant and heavy, which similarizing several years of history. Originaly the shape was created back in 1908.

The scent will catch your senses. You'll love lavender from Provence, Sambac jasmine from India, sandalwood from Australia and vanilla from Papua New Guinea.

Can you feel it?

Pozvanie na Guearlain event ma veľmi prekvapilo a potešilo zároveň. Znovu niekto ocenil moje blogovanie a patrične ma zato odmenil. Zbožňujem eventy. Zvlášť keď sa jedná o luxusnú značku akou je napríklad Guerlain. Event to bol voňavý. Ako jednou z najprvejších na svete som mohla ovoniať veľkú novinku, ktorou je parfum Mon Guerlain.

Tvárou tohto parfumu je krásna Angelina Jolie. V promo videu jej to náramne pristane, len tak, s troškou makeupu, v nádherných šatách, kráčajúca dolu schodmi…

Parfum má klasický krištáľový flakón, elegantný a patrične ťažký, ktorý má niekoľkoročnú históriu. Bol vytvorený už v roku 1908. 

Vôňa opantá vaše zmysly. Určite si zamilujete levanduľu odkiaľ ak nie z Provence, Sambac jazmín z Indie, sandalové drevo z Austrálie a Vanilku z Papui Novej Guinei.

Cítite ju?


Read more
SHARE:

05 March 2017

BEAUTY: Clarins | This Pen Is Not For Writing


What's new at Clarins? A lot. Firstly I introduce you to a totally cool multifunctional pen - 4-Colour All-in-One Pen, for the lips and eyes and yes, you can do your eybrows too. When I recently visited the Clarins boutique with my sister, I had no idea that I will get this pen to try out. And it happend. The pen is extremely convenient and includes four pencils. Three of them are for the eyes - blue, brown, black (classic) and one is for the lips - nude. The pen itself is in dark brown color, with golden letters. Beautiful and elegant. Comfortable to hold in your hand and it is comfortable to use too. If you're looking for something innovative and new, just try this pen. It is great.

My skin is extremely dehydrated. Overall, I drink very little, which is wrong and I could survive with my bad habit probably also in the desert. I often need to have refreshing sprays and lotions for the skin. And I can not do it without a proper hydration serum. Lastely, I tried the intensive hydrating serum from the collection Hydra Essentiel from Clarins. It is recommended that before applying it you should shake it well. Apply it in the morning and evening, before you put on your avorite cream. The serum is beautifully scented with natural extracts and activates the skin's hydration mechanisms, plus leaving it supple to touch. The blue Metallic package includes also a practical pump.

Čo je nové v Clarins? Veľa. Tak ako prvé a totálna pecka je multifunkčné pero – 4-Colour All-in-One Pen, ktorým nalíčite pery a oči. Keď som nedávno vyberala v Clarins butiku produkty pre moju sestru, ešte som netušila, že práve toto pero dostanem na vyskúšanie. A stalo sa. Pero je extrémne praktické a obsahuje štyri ceruzky. Tri z nich sú na oči – modrá, hnedá, čierna (klasika) a jedna je na pery – hnedoružová alebo ak chcete telová. Samo pero je tmavohnedé, so zlatými písmenkami. Krásne a elegantné. Príjemne sa drží v ruke a pohodlne sa s nim maľuje. Ak hľadáte niečo inovatívne a nové, určite vyskúšajte práve toto pero.

Moja pleť je extrémne dehydrovaná. Celkovo pijem veľmi málo tekutín, čo je nesprávne a určite by som so svojim zlozvykom prežila na púšti. Po ruke mám preto osviežujúce spreje a rôzne vodičky na pleť. A nezaobídem sa ani bez poriadneho hydratačného séra. Najnovšie som vyskúšala intenzívne hydratačné sérum z kolekcie Hydra Essentiel. Doporučuje sa pred aplikáciou poriadne premiešať a aplikovať ráno a večer, pred obľúbeným krémom. Sérum je krásne voňavé vďaka prírodným extraktom, ktoré v pleti aktivujú hydratačné mechanizmy a zanechávajú ju na dotyk vláčnu. Modré metalické balenie obsahuje praktickú pumpičku.The best combination after having applied the serum is the silky cream from the collection Hydra Essentiel. It has blue, similar packaging as the serum and the scent is very pleasant. This cream will brighten up the skin and helps the skin to cope with environmental changes. It should be applied mornings and evenings.

Krém, ktorý by mal nasledovať po tomto sére je hodvábny krém, taktiež z rady Hydra Essentiel. Má modré, podobné balenie ako sérum a vonia veľmi príjemne. Tento krém rozžiaruje pleť a pomáha pokožke vyrovnať sa s enviromentálnymi zmenami. Aplikuje sa ráno a večer.Many women unfortunately neglect care around the eyes, including me. Clarins has something that will certainly entertain you. An eye cream with a handy applicator, which pleasantly massages the area around the eyes. The cream has a nice pinkish packaging. It reduces wrinkles, brighten the eyes and it helps to minimize puffiness and bags under the eyes. It is recommended to be applied mornings and nights.

Veľa žien zanedbáva starostlivosť o okolie očí, vrátane mňa. Clarins má niečo, čo vás bude určite baviť. Aspoň mňa to ba. Krém na oči s praktickým aplikátorom, ktorý pokožku očí príjemne masíruje. Krém má milé ružové balenie. Vyhladzuje vrásky, rozžiaruje oči, pomáha minimalizovať otoky a kruhy pod očami. Doporučuje sa aplikovať ráno a večer.Clarins also invented for you a new eye shadow in a beautiful grey-silver color. It is intensely pigmented and is recommended to combine it with a black eye shadows - perfect for smokey eyes, specifically into the middle of the lid. The eye shadow is long-lasting and it comes in a practical handbag packaging.

Na oči mám pre vás aj nový tieň na oči, v krásnej sivostriebornej farbe. Je intenzívne pigmentovaný a doporučujem ho kombinovať s čiernym tieňom, pre dokonalé smokey eyes, konkrétne doprostred viečka. Tieň je dlhotrvajúci. Balenie je šrubovacie a kabelkové.


Read more
SHARE:

04 March 2017

BEAUTY: Spring News at Marionnaud


The Marionnaud shops introduced to you the springtime fragrants and other colorful novelties. Let's take a look at them.

The perfumes Replica from Maison Margiela. Three lovely scents, wrapped in a minimalist white box. They have a practical handbag packaging - each 10 ml and they are unisex. Each one is unique. Beach Walk is a fresh citrus scent, Lazy Sunday Morning scents of roses and lily of the valley and Tea Escape is a bright floral fragrance.

Obchod Marionnaud má pre vás s blížiacou sa jarou niekoľko čerstvých voňavých a farebných noviniek. Poďme sa na ne pozrieť.

Parfumy Replica od Maison Margiela. Sú zabalené do minimalistickej bielej krabičky, v ktorej sa nachádzajú tri druhy. Majú praktické kabelkové balenie – každý 10 ml a sú unisexové. Každý z nich je unikátny a nemajú spolu veľa spoločného. Beach Walk je svieža citrusová vôňa, Lazy Sunday Morning vonia po ružiach a konvalinkách a Tea Escape je jasná kvetinová vôňa.


Another new feature is Intimacy Sheer, which comes in a beautiful pink leather perfume bottle. Its scent will unleash citrus, pink pepper and cognac aromas. The perfume should be apllied directly on the skin and lasts up to a few hours. It belongs to the heavier scents.

Ďalšou novinkou je Intimacy Sheer v krásnom koženom svetlo ružovom flakóne. Na prvé privoňanie je vôňa veľmi konzervatívna. Vonia za citrusmi, koňakom a ružovým peprom. Parfum najlepšie vonia ak je aplikovaný priamo na pokožku a zostáva na nej až niekoľko hodín. Patrí medzi tie ťažšie vône.


One brand, which was unknown to me, is Baija Paris. This brand has a large spectrum of products - oils, body creams, perfumes... I got to try a body cream and an interior perfume. And I'm excited! The perfume scents like jasmine green tea. Incredibly refreshing. Just sprinkle it into the air once or twice and it leaves the room beautifully fragranted. My faithful friend in the office. I also tested a body cream containing coconut oil, bees wax, jojoba wax and cupuacu butter. Extremely fragrant ingredients, that are not only beautifuly scented, but also nutritious for the skin.

Značka, ktorá bola pre mňa doposiaľ neznáma je Baija Paris. Majú veľké spectrum produktov – olejíčky, telové krémy, parfumy… Ja som dostala na vyskúšanie telový krém a interiérový parfum. A som nadšená! Parfum vonia ako jazmínový zelený čaj. Neskutočne osviežujúci. Stačí ho nastriekať do vzduchu raz až dvakrát a miestnosť zanechá krásne voňavú. Môj verný priateľ v kancelárii. Taktiež som dostala na vyskúšanie telový krém, ktorý obsahuje kokosový olej, včelí vosk, jojobový vosk a maslo cupuacu. Extrémne voňavé zložky, ktoré sú nielen krásne parfumované, ale aj výživné.In Marionnaud you will also find decorative cosmetics from the brand BE Creative Make Up. Their top product is the Liquid Higlighter. A brightener, that looks great not only on the edge of the nose, forehead, chin or cheekbones or it can be applied on the whole face. For example in summer. The packaging is quite large - 20 ml, so it lasts a long time.

V Marionnaud nájdete aj dekoratívnu kozmetiku od značky BE Creative Makeu Up. Úplná topka je Liquid Higlighter. Tekutý rozjasňovač, ktorý vyzerá skvele nielen na hrane nosu, čele, brade, či lícnych kostiach, ale kto je odvážny, tak vyzerá super aj na celej pleti. Balenie je dosť veľké. Až 20 ml, takže ním šetriť vôbec nemusíte.


Another top coat, from brand ANNY, which is disguised as an ordinary nail polish, but in fact it is a top coat gel. Longlasting! I have it on my nails for the seventh day already and it still looks perfect. Warning. No need to use led or UV lamp.

Novinka je taktiež krycí lak od značky ANNY, ktorý sa tvári ako obyčajný lak, ale v skutočnosti je gelový. Čo znamená, že má poriadnu výdrž. Lak mám na nechtoch už siedmy deň a vyzerá stále perfektne. Pozor. Nie je zapekací.


Jewelry and cosmetics? Why not. Marionnaud offers not only beauty products, but also jewelry from the Austrian brand Cajoy. At the Marionnaud event I fell in love with several pieces. They are so stylish and beautiful. See for yourself - here.

Face masks, which are applied with your fingers or brushes are slowly out. Le Masque Switzerland knows it very well and they have something very practical. Face mask Hydrating & Firming Face Mask Bio Cellulose for one use only. Easy to attach on the skin to leaving it for 20 minutes. There is no need to wash or peel off the mask. It leaves the skin nourished, moisturized and radiant. It is hypoallergenic and contains coconut juice. Le Masque Switzerland offers currently five masks for the skin, including one which is only for the area around the eyes. Le Masque Switzerland continues to develop much more. I can only tell you, that you have something to look forward to.

Šperky a kozmetika? Prečo nie. Marionnaud ponúka nielen beauty produkty, ale aj šperky a to rakúskej značky Cajoy. Na evente som sa do niekoľkých kúskov hneď zamilovala. Inak to ani nešlo. Pozrite sami – tu. Šperky sú to krásne a štýlové.

Pleťovým maskám, ktoré sa aplikujú prstami, či štetcami pomaly odzvonieva. Le Masque Switzerland má niečo veľmi praktické. Pleťovú masku Hydrating & Revitalizing Bio Cellulose Face Mask, ktorá je na jedno použitie. Jednoducho sa priloží na pleť a nechá sa pôsobiť 20 minút. Masku nie nie nutné omývať, či zložito odlepovať. Pleť zanecháva vyživenú, hydratovanú a žiarivú. Je hypoalergénna a obsahuje kokosový džús. Le Masque Switzerland má v ponuke momentálne päť masiek na pleť, vrátane jednej, ktorá je len na okolie očí. Ale chystá sa toho oveľa viac. Ja len prezradím, že sa máte naozaj na čo tešiť.


Read more
SHARE:

26 February 2017

BEAUTY: Estee Lauder Hot News SS 2017


I have for you again a lot of new and fantastic products from the latest Estee Lauder event. I just love their products. Last time I had the opportunity to try and pick out foundation makeup just by the color and type of my skin and I am extremely grateful for that. From now on I go only by the Cushion Stick and Double Wear Stay-in-Place foundation, about which I heard only praises. Some necessary words about these products.

About the Cushion Stick you can read here. Double Wear Stay-in-Place is Estee Lauder´s stalwart, which is already several years in place. The makeup has inconspicuous packaging, it is a glass bottle, which in my opinion should have an applicator to make this product perfect. The brush for the foundation is an ideal help. The brushes from Estee Lauder are the best of course. You can apply with this foundation brush - cream, primer and makeup. It is ultra soft and pleasantly smooth on the skin. Double Wear Stay-in-Place foundation is designed for all skin types, it is matting and long-lasting, up to 15 hours.

Znovu mám pre vás plno noviniek od Estee Lauder. V Zurichu sa konal veľkolepý event, ktorého som sa musela zúčastniť. Zbožňujem Estee Lauder eventy. Už som to snáď niekoľkokrát napísala a nebudem sa zase opakovať. Naposledy som mala príležitosť vyskúšať a vybrať si makeup presne podľa farby a typu mojej pleti a som za to nesmierne vďačná. Od teraz idú všetky makeupy stranou a používam len Cushion Stick a Double Wear Stay-in-Place makeup, na ktorý som počula len samú chválu. Niečo málo o týchto makeupoch.

O Cushion Sticku ste sa mohli dočítať tu. Double Wear Stay-in-Place je v Estee Lauder stálicou už po niekoľko rokov. Makeup má nenápadný obal, je ním sklenená fľaštička, ktorej podľa mňa chýba aplikátor, ale štetec na foundation to spraví. Keď už štetec, tak jedine od Estee Lauder samozrejme. Môžete ním aplikovať krém, primer a makeup. Je ultra jemný a príjemne hladká pleť. Double Wear Stay-in-Place makeup je určený pre všetky typy pleti je matujúci a dlhotrvajúci a má výdrž až 15 hodín.


Apply powder Double Wear with the Powder Foundation Brush. This pressed powder is available in up to 24 shades. If you already know your shade of foundation, choose a powder with the same shade, same name. Top combination. Powder has a medium coverage and leaves the skin matte and photo friendly.

Na zapracovanie makeupu do pokožky je určený štetec Powder Foundation Brush. Môže sa taktiež použiť na aplikáciu púdru Double Wear. Tento kompaktný puder je dostupný v až 24 odtieňoch. Ak už viete odtieň vašeho makeupu, vyberte si púder s rovnakým odtieňom. Top kombinácia. Púder má stredné krytie a pleť zanecháva matnú a je foto friendly.


Choose your Concealer always one tone of shade lighter than your skin. To brighten your eyes you will need just very little  amount of it. It can be applied directly from the tube and is waterproof. Available in 11 shades.

Concealer si vyberajte vždy o odtieň svetlejší, než je váš makeup. Na rozjasnenie očí ho stačí strašne málo. Aplikuje sa priamo z tuby a je vodeodolný. Dostupný v 11 odtieňoch.


Makeup will never be perfect, if you do not use a primer. Estee Lauder has now a selection of three - The Mattifier, The Illuminator, The Smoother. The Mattifier (Shine Control Perfecting Primer + Finisher) comes in a matte tube. It is intended for a matt look. In combination with the matting foundation you will have a result of beautiful velvety skin. The Illuminator (Radiant Perfecting Primer + Finisher) has a beautiful pearly tube. It brightens and moisturizes your skin. Combine it with Cushion Stick foundation. The Smoother (Universal Perfecting Primer) has a transparent tube and the primer has a gel consistency. It smoothes the skin visually. All three primers costs USD 36.

Makeup nebude nikdy dokonalý, ak nepoužijete primer. Estee lauder ich má hneď tri – The Mattifier, The Illuminator, The Smoother. The Mattifier (Shine Control Perfecting Primer + Finisher) má matný obal a ako inak, primer je určený na zmatnenie pleti. V kombinácii s matujúcim makeupom budete mať vo výsledku pleť krásne zamatovú. The illuminator (Radiant Perfecting Primer + Finisher) má nádhernú perleťovú tubu. Pleť rozjasňuje a hydratuju. Dobre sa kombinuje s Cushion Stickom. The Smoother (Universal Perfecting Primer) má priehľadné balenie a primer má gelovú konzistenciu. Vyhladzuje pokožku. Všetky tri primery stoja USD 36.


Even before you use a primer, make sure you use the correct cream. You want a matte look? Reach for the cream Day Wear Matte. This ultra-light gel cream leaves the skin matte for up to 10 hours. It moisturizes and smoothes the skin pores. It has a greenish color and a pleasant fresh scent. Quick recipe for a perfect matte complexion - Advanced Night Repair, cream Day Wear Matte, primer The Mattifier, foundation Double Wear Stay-in-Place, powder Double Wear. Goodbye shine.

Ešte predtým než použijete primer, nezabudnite na správny krém. Chcete matný vzhľad? Siahnite po kréme Day Wear Matte. Tento ultra ľahký gelový krém zanecháva pleť matnú až na 10 hodín. Pleť hydratuje a vyhladzuje póry. Má zelenkavé sfarbenie a je príjemne sviežo parfumovaný. Rýchly recept na perfektnú matnú pleť – Advanced Night Repair, krém Day Wear Matte, primer The Mattifier, makeup Double Wear Stay-in-Place, púder Double Wear. Dovidenia lesk.


And the design awards wins - Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Cell Power-Eye Gelee. The eye cream, which does not need to be applied with fingers, because the package includes a massage header. The packaging is attractive and looks very luxurious. This multi-action product reduces wrinkles, hydrates and helps to remove dark circles.

Ocenenie za dizajn roku vyhráva – Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Cell Power Eye Gelee. Krém na oči, ktorý nemusíte nanášať prstami, pretože balenie obsahuje masážnu hlavičku, ktorou sa krém na okolie očí aplikuje a ktorá pokožku v okolí očí príjemne masíruje. Balenie je hneď na prvý pohľad lákavé a vyzerá veľmi luxusne. Tento multi-action produkt vyhladzuje vrásky, hydratuje a pomáha odstraňovať kruhy pod očami.


For a seductive look Estee Lauder has the mascara Sumptuous Knockout with a silicone applicator. The mascara separates lashes perfectly, leaving them ultra black.

Na zvodný pohľad má Estee Lauder maskaru Sumptuous Knockout so silikonovým aplikátorom. Maskara riasy perfektne oddeľuje a zanecháva ich ultra čierne.


The Brow Multi Tasker. The multi-pack contains on one side an eyebrow pencil and a second brush to comb the eyebrows and in the middle is an applicator to fill the eyebrows. The picture shows the 03 Brunette shade.

The Brow Multi Tasker. Multi balenie obsahuje z jednej strany ceruzku na obočie a z druhej štetôčku, na prečesanie obočia a uprostred je aplikátor, ktorým obočie vyplníte a vytieňujete. Na obrázku vidíte odtieň 03 Brunette.


The collection of lipsticks Pure Color Envy Hi-Lustre is enriched with some new shades. New shade - 311 Melonis - a beautiful happy summer shade. You can layer lipstick for a more intense look.

Kolekcia rúžov Pure Color Envy Hi-Lustre je obohatená o niekoľko nových odtieňov. Novinka je napríklad odtieň 311 Melon. Nádherný letný happy odtieň. Rúž môžete vrstviť pre intenzívnejší look.


After your great night out, dont forget to thoroughly clean your skin. Everyone knows that. But not everyone knows that better, than Estee Lauder. Therefore they offer also some excellent cleansers. A new feature is wipes - Double Wear. They remove even the most longlasting makeup. The wipes have a blue shiny attractive packaging and are pleasantly fragrant.

Keď nastane večer a vy sa ukladáte do postieľky, je dôležité pleť dôkladne vyčistiť. To vie každý. Ale nie každý vie, že Estee Lauder má hneď niekoľko výborných prípravkov na čistenie pleti. Novinkou sú praktické čistiace obrúsky – Double Wear, ktoré vyčistia aj ten najdlhotrvajúcnejší makeup. Obrúsky majú lákavé kovovomodré balenie a sú príjemne voňavé.


At the end of this article and for a good night I have some great news for you. Unmatched Advanced Night Repair progressed again the level above. From now on it can be also applied to the area around the eyes, in the form of cotton pads, absorbing this fantastic elixir. Leave it on for 10 minutes, once a week. The areas around the eyes will immediately look rested and hydrated. One pair of the eye mask is available for USD 11.

Na záver tohto článku a na dobrú noc mám pre vás skvelú správu. Bezkonkurenčný Advanced Night Repair pokročil zas o level vyššie. Je ho možné aplikovať aj na okolie očí a to vo forme bavlnených vankúšikov, ktoré obsahujú tento elixír. Nechajte pôsobiť 10 minút, raz týždenne. Okolie očí bude okamžite odpočinuté a hydratované. Jedna maska na oči stojí USD 11.


I would like to know, which product interest you most.

Zaujímalo by ma, ktorý produkt vás zaujal najviac.

Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion and Beauty Blogger | Schweizer Blogger | Slovenska Blogerka - she.is.the.one. All rights reserved.