Popular

12 July 2018

GIVEAWAY: Estee LauderIsn´t it nice to win something special? I think yes. This time I have prepared for you a package of luxury and fantastic cosmetics of Estee Lauder. You can win a mascara, a lipstick, a super eyebrow pencil and an eye mask.

Required rules - Leave your email and write at least one comment on this blog. Simple. Right.? So let´s do this.

Giveaway ends 31.8.2018 and it is open internationally.

I cross my fingers for you!

Nie je milé raz za čas niečo vyhrať? Podľa mňa je. Tentoraz som pre vás pripravila balíček luxusnej a fantastickej kozmetiky Estee Lauder. Hraje sa o maskaru, rúž na pery, super tuper obočienku a masku na oči.

Povinné pravidlá – zanechať na seba email a napísať minimálne jeden komentár na tomto blogu. Jednoduché. Že.?

Giveaway pobeží do 31.8.2018 a je otvorená medzinárodne.

Držím vám palce!


Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | Le Phyto Rouge Lipstick


Events are an inseparable part of blogging. And I adore them. Especially when it comes to very interesting brands such as Sisley Paris and when they are held in a place like one of the most luxurious hotels in Zurich - The Dolder Grand. At this breathtaking place, the PR of the brand Sisley Paris, presented the latest news - the lipstick Le Phyto Rouge.

The Phyto Rouge high-end collection contains 20 shades divided into four unrivaled color groups. Do you prefer beige? Here we go. There are exactly five of them. With a pink undertone there are seven. You will also find red and orange undertones. Just the right one for everyone. The lipsticks have a square shape for an easy application. They are very well pigmented, long lasting (up to 8h) and can be layered. They contain hyaluronic acid, chamomile oil and jojoba oil. The price is 53 CHF. Go find your perfect shade and feel like you travel the world, because they also have very interesting names, such as Portofino, Granada, Eldorado or Santa Fe. What will be your next destination?

Eventy sú nedieľnou súčasťou blogovania. A ja ich zbožňujem. Zvlášť keď sa jedná o veľmi zaujímavé značky ako je napríklad Sisley Paris a keď sa konajú na takom mieste, ako je jeden z najluxusnejších hotelov v Zurichu – The Dolder Grand. Na tomto dychberúcom mieste nám PR oddelenie značky Sisley Paris predviedli poslednú novinku – rúž na pery Le Phyto Rouge.

Kolekcia rúžov Le Phyto Rouge obsahuje 20 rúžov, rozdelených do štyroch farebných skupín. Máte rady béžovú? Prosím. Je ich tam presne päť. S ružovým podtónom ich tam je sedem. Ďalej tam nájdete červené a oranžové podtóny. Pre každého niečo. Rúže majú skvelý zlatočierny magnetický obal, hranatý tvar, na perfektné vykreslenie pier. Maľovanie sa s nimi je vážne hračka. Sú veľmi dobre pigmentované, dlhotrvajúce (až do 8h) a dajú sa vrstviť. Sú hydratačné, obsahujú kyselinu hyauluronovú, harmančekový olej a jojobový olej. Jeden stojí 53,- CHF.


Read more
SHARE:

BEAUTY: Guerlain | SS 2018


„In its way, a perfume is an invisible dress, playing on us dressing ourselves to reveal our personalities.“ 
Thierry Wasser, Guerlain´s Perfumer
And here is another bunch of novelties, this time from famous brand Guerlain. Guerlain is one of my most favorite brands. I love their design, the fragrances, the variety of products and the colors. These new products are just another proof.

Black Perfecto by La Petite Robe Noire is one of my favorite perfumes. And when I write it, it is so! It scents fruity, you will certainly recognize cherries. The other ingredients are black tea, almonds, patchouli and a it gets spiced by leather and black musk. For me, the perfume is irresistible and when a girl/lady passes by, I immediately turn my head towards her. I can recognize it from hundrets of other perfumes. Trust me.

A je tu ďalšia várka noviniek, tentoraz od značky Guerlain. Guerlain patrí medzi moje najobľúbenejšie značky. Zbožňujem ich dizajn, vône, rôznorodosť produktov, farby. A nesklamali ani tentoraz.

Black Perfecto by La Petite Robe Noire je jeden z mojich najobľúbenejších parfumov. A keď to píšem, tak je to tak! Vonia ovocne, určite tam postrehnete čerešne. Ďalšie zložky sú čierny čaj, mandle a na dráme pridáva patchouli, koža, či čierne pižmo. Pre mňa je parfum neodolateľný a ak okolo mňa prejde na ulici slečna/dáma, okamžite otáčam hlavu smerom k nej.


With Guerlain nail polish you can have as much fun as with the lipsticks Kiss Kiss. You can combine them easily, for example, the lipstick in the shade of West Wood looks fantastic with the same shade of the nail polish West Wood, but also with contrast, an orange shade - East Poppy. Nail polishes and lipsticks have a perfect packaging. La Petite Robe Noire's nail polishes looks like a mini perfume, but do not be mistaken, it's a cute perfectly shaped nail polish. The lisptick Kiss Kiss has a dramatic black packaging with a golden logo. Perfection.

S lakmi od Guerlain môžete mať toľko zábavy, rovnako ako s rúžmi – Kiss Kiss. Môžete ich farebne kombinovať, napríklad odtieň West Wood vyzerá fantasticky s rovnakým odtieňom laku West Wood, ale aj s jeho kontrastom, oranžovým odtieňom – East Poppy. Laky a aj rúže majú dokonalé balenie. Laky z kolekcie La Petite Robe Noire majú podobu mini parfému, ale nedajte sa zmýliť, je to lak. Rúž Kiss Kiss má dramatické čierne balenie so zlatým logom. Krása.


Guerlain did also not forget that we need summer products. The bronzer is a must have. This one is a super must have. And one more time, you must have it. Really. If I should recommend one product, then definitely this one. That look! That scent! That design! The package contains a bronzer and a blush in a beautiful peach shade. Both parts also contain golden pigments. All you need for the perfect summer look. Trust me, you no longer need anything more.

Aj v Guerlain myslia na leto a letné produkty. Bronzer je must have. Tento je však super must have. Musíte ho mať. Ak by som mala doporučiť jediný produkt, tak určite tento. Ten pohľad! Tá vôňa! Ten dizajn! Balenie obsahuje bronzer a tvárenku v krásnom broskyňovom odtieni. Obe časti obsahujú aj zlatavé pigmenty. Pre dokonalý letný look už nepotrebujete naozaj nič viac. Ibiza volá.


But if you already have your beloved bronzer and your blush, and you miss the highlighter, take the Terracotta Summer Glow. It's in purse-size, golden, with a beautiful relief and the scent is fantastic.

Ak však máte už svoj milovaný bronzer a tvárenku tiež a chýba vám rozjasňovač, siahnite po Terracotta Summer Glow. Je v kabelkovej veľkosti, zlatistý, s nádherným reliéfom a vonia prekrásne.


What else I want to take with me to Ibiza to look perfect is Terracotta Cushion foundation. You look like kissed by the sun, your imperfections are covered and you look  irresistible. We all want it. Right.?

Čo bude ďalší produkt, ktorý si vezmem so sebou na Ibizu, chcem predsa vyzerať dokonale, je Terracotta Cushion makeup. Vyzeráte ako pobozkaná slnkom, zakryjete nedostatky a vyzeráte v závere skvele. To chceme všetky. No nie.?


Read more
SHARE:

28 June 2018

LOOK: While in Tokyo


Tokyo was one of the places I felt that I had to see. And it happened. It's not like a fairyland. It's different. Hypermodern, despite the high population, it can be quiet, sterile, traditional, it smells after cherry blossoms and can not be understood in a week. Nor can it be described by words. Tokyo you have to simply experience.

The outfit I chose for Tokyo was spontaneous. First I planned shooting in Harajuku Streets. But these streets are always crowded and I eventually decided for a location near Temple Senso-ji. And I do not regret it.

The kimono dress is from Asos eshop, the shoes are from Sophia Webster, the headband from the talented designer Teresa Briz who also created hats for the fashion show of Valentino. The handbag is a vintage piece from my favorite collection LV ss 2012.

Tokyo bolo jedno z miest, ktoré som tak nejak cítila, že musím vidieť. A stalo sa. Nie je rozprávkové alebo gýčové. Je iné. Hypermoderné, napriek vysokému počtu obyvateľov vie byť aj tiché, sterilné, tradičné, vonia po čerešňových kvetoch a nedá sa ho stihnúť pochopiť za týždeň. A ani sa nedá opísať slovami. Tokyo sa musí jednoducho zažiť.

Outfit, ktorý som si do Tokya vybrala bol spontnánny. Najprv som plánovala fotenie v Harajuku uliciach. Tie sú ale večne preplnené a nakoniec som sa rozhodla pre lokalitu blízko Temple Senso-ji. A neľutujem.

Kimonové šaty sú z eshopu Asos, topánočky Sophia Webster, čelenka od návrhárky Teresa Briz, ktorá navrhla aj páperové klobúky pre módnu prehliadku Valentina a kabelka je vintage kúsok z mojej najmilovanejšej kolekcie LV ss 2012.dress Asos, shose Sophia Webster, handbag Louis Vuitton, headband Teresa Briz
Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | Hydra-Global Serum


I've tried a lot of skin serums and I'm talking about brands such as La Prairie, Kanebo Sensai, La Mer, uff etc. Some were better, some contained gold, some were a bit aggressive for my skin, but none of them resembled to the Hydra-Global from Sisley Paris. Yes, I accepted the offer that should not be refused - to test this high quality and luxurious product. For a woman like me who always neglects hydration, the word "hydra" was music for my ears. When my skin needs something for 100%, that's water. A lot of water.

The name promises a lot. Hydration. This fact is undeniable. Your skin will experience a hydration beyond imagination. And not only for the first few seconds, but this great feeling lasts for hours. Just brilliant. At first I thought I would only use the serum for the night, but when I saw how my skin looked and how it worked, I decided to apply it in the morning too. Therefore I also stopped applying my usual day cream. The serum has gone through a big exam and also works well with my favorite foundation.

Serum has a gel consistency and anti-aging effects, smoothes fine wrinkles and keeps your skin incredibly hydrated. I can repeat myself infinitely, but my skin is now tender, softer, smoother and yes - beautiful. If you ask me, if this is my favorite serum at the moment? I definitely answer YES.

Pleťových sér som som stihla vyskúšať nespočet a hovorím o značkách ako La Prairie, Kanebo Sensai, La Mer, uf atd. Niektoré boli lepšie, niektoré obsahovali zlato, niektoré boli trochu agresívne pre moju pleť, ale ani jedno sa nepodobalo séru Hydra-Global od značky Sisley Paris. Áno, prijala som ponuku, ktorá sa neodmieta. Otestovať tento luxusný produkt. Pre ženu ako ja, ktorá neustále zanedbáva hydratáciu, bolo slovo “hydra” hudbou pre moje uši. Keď moja pleť niečo na 100% potrebuje, takje to voda. Veľa vody.

Už názov sľubuje vela. Hydratáciu. Tento fakt je nepopierateľný. Vaša pokožka zažije hydratáciu, ktorú mi zatiaľ nedalo ani jedno sérum. A to nielen počas prvých pár sekúnd, pokiaľ sa nevstrebe do pokožky, ale hovorím o hodinách. Fantastické. Najprv som si myslela, že sérum budem používať len na noc, ale keď som uvidela ako sa tvári, ako funguje a čo robí s mojou pokožkou, rozhodla som sa ho aplikovať aj ráno. A to dokonca aj namiesto svojho obvyklého krému, ktorý už teraz vážne nepotrebujem. Sérum prešlo aj zaťažkávajúcou skúškou a znesie aj môj obľúbený makeup.

Sérum má gelovú konzistenciu a protistárnuce účinky, vyhladzuje jemné vrásky a vaša pokožka ostane neuveriteľne hladká a ako inak – hydratovaná. Môžem sa opakovať do nekonečna, ale moje pleť je teraz vláčna, jemná, hladká a KRÁSNA.

Read more
SHARE:

BEAUTY: Mugler | EDT Aura


If you are looking for a playful and cheerful summer scent, the Mugler EDT Aura is a great choice. Even though it's EDT, it's a longlasting scent. It scents like a beautiful garden and it is unmistakable. It contains ingredients like pear (tell me, when and in which perfume you last time felt the pear?), hibiscus, iris and vanilla. It is available in three sizes - 30, 50 and 90 ml.

EDT Aura has a very special and very original glass flacon in the shape of a green heart. Fell in love at a first glance.

Ak hľadáte hravú veselú letnú vôňu, EDT Aura od značky Mugler je skvelá voľba. Aj napriek tomu, že je to EDT, má výdrž. Krásne kvetinovo vonia a je nezameniteľná. Obsahuje totiž ingrediencie ako hruška (no povedzte, kedy a v akom parfumu ste naposledy ovoňali hrušku?), ibiškus, iris a vanilku. Je dostupný v troch veľkostiach – 30, 50 a 90 ml.

EDT Aura má prenádherný a veľmi originálny sklenený flakón, v tvare zeleného srdca. Láska na prvý pohľad a na prvé privoňanie.

Read more
SHARE:

BEAUTY: Clarins SS 2018


Hi everybody. I have not been here for a long time. I'm sorry, but somehow I was not able to get friends with my new PC. The old died out and the new one is too cool for me. I am sure you experience the same. Some holidays and work, work, work. In the meantime, a lot of things were gathered at home and it is certainly worthwhile to inform you about some of the new trendy products.

I have gotten a bunch of great and interesting Clarins products to show you. And I am very happy to do it. I start with the exquisite hand cream with the scent of magnolia. It has not only a fantastic scent, but as it is typical for Clarins, it also hydrates well and leaves your hands soft and smooth and most important what we all dont want - it is not oily and sticky. The scent of magnolia is very unusual and unique. It quickly absorbs and acts like a beauty glow.

I've always been a highlighter freek. Before that boom began, I have known about it since 2004. In my home you will find all possible higlighters. Clarins has now a cute and well sized one, which is perfectly to carry around in your handbag. Face Highlighter - Rosy Glow. It is slightly pink, but it shines like a flash.

Another hot summer product is the bronzer. In the summer, you do not have to use the blush if you do not want to. Instead of it, you can apply this wonderful bronzer. The limited edition bronzer is delicately floral fragrant and consists of three shades of brown. You can use only one, or mix all three.

The 4-color all-in-one pen I have seen only at Clarins - a lip pencil and eye pencil. It hides up to four shades. Three - brown, black, green are for the eyes and one red for the lips. Super practical.

Water Lip Satin is a liquid beautifully fragrant lipstick that is instantly absorbed, the lips are kept matt, non-sticky and lasts at least for 300 kisses, go try it.

Ahojte všetci. Dlho som tu nebola. Prepáčte, ale akosi som sa nemohla skámošiť so svojím novým PC. Starý šiel do šrotu a nový je na mňa až príliš cool. Určite to poznáte. K tomu nejaké tie dovolenky a práca, práca, práca. Za ten čas sa mi toho doma nazbieralo veľa preveľa a určite to stojí zato, aby ste sa o niektorých produktoch čo to dozvedeli.

Mám pre vás ďalšiu smršť noviniek od značky Clarins. Začnem krémom na ruky s vôňou magnólie. Nielenže prenádherne vonia, ale ako je v Clarins zvykom, aj krásne hydratuje a ruky zanecháva jemné a hladké a také, aké všetci chceme – nemastné a nelepkavé. Že.? Vôňa magnólie je veľmi nezvyčajná a pôsobí veru luxusne. Rýchlo sa vstrebáva a pôsobí ako beauty rukavička.

Odjakživa som bola highlighter freek. Než tento boom začal, ja som už od roku 2004 o tom vedela svoje. U mňa doma nájdete všetky možné higlightery. Clarins má jeden milučký a maličký a praktický do kabelky. Face Highlighter – Rosy Glow. Je jemne narúžovelý, ale leskne sa jak blesk.

Ďalší letný horúci produkt je bronzer. V lete nemusíte používať tvárenku. Namiesto nej si vystačíte s bronzerom. Vytieňujete, vytvarujete, dodáte opálenie, ak ste ešte nestačili prirodzene zhnednúť a idete. Bronzer z limitovanej edície je jemne kvetinovo parfumovaný a je zložený z troch odtieňov hnedej.

4-color all-in-one pen som zatiaľ videla len u Clarins – mltifunkčná ceruzka na pery a oči. Skrýva v sebe až štyri odtiene. Tri – hnedá, čierna, zelená sú na oči a jedna červená na pery. Praktické.

Water lip satin je tekutý krásne voňavý rúž na pery, ktorý sa okamžite vstrebáva, pery zanecháva vláčne, nelepkavé a vydrží 300 bozkov, choďte to vyskúšať.


Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.