18 August 2014

GIVEAWAY: Clarins

Another luxurious giveaway on this blog. Today you can win two products from Clarins - Eclat Minute Blush and Multi-Active day cream. Fulfill two mandatory rules - follow this blog and leave your contact and cross your fingers. If you also meet the optional rules, you will increase your chances of winning.

Giveaway is open internationally and will run until 15.9.2014.

Good luck.

Ďalšia luxusná giveaway na tomto blogu. Dnes môžete vyhrať dva produkty od Clarins - Eclat Minute Blush a Multi-Active day cream. Splňte dve povinné pravidlá – sledujte tento blog, zanechajte na seba kontakt a k tomu si držte palce. Ak splníte aj tie nepovinné, zvýšite svoju šancu výhry.

Giveaway je otvorená medzinárodne a pobeží do 15.9.2014.

Veľa šťastia.
Ema

15 August 2014

LOOK: A girl from planet Earth

My boyfriend has asked me: "Where is your space ship?" He asks this, whenever I wear an outfit, which does not fit into his conservative world. I like to know the views and opinions of older, wiser, succesful and beautiful, but only rarely I let myself influence. I love my metallic clothes and futuristic makeup. This last one was made by Iris, a great makeup artist.

What is so special about this silver dress that they discard you from a normal life and pack you into a box? If you would know me better (which is really very difficult, because who knows you well from just a few terse contributory sentences, several poses and five photos?) you would know, that I do not want to stand out and I do not want to be the center of attention. I just want to wear this silver dress, to go through the blogosphere and park in front of my house a spaceship.

What do you think of this silver dress? Is it too much or not?
Môj priateľ sa ma opýtal:”Kde je tvoja vesmírna loď?” To chce vedieť vždy, keď niektorý z mojich outfitov nezapadá do jeho konzervatívneho sveta. Rada si vypočujem názory starších, múdrejších, úspešnejších a krajších, ale len málokedy sa nechám ovplyvniť. Mám rada svoje metalické oblečky a futuristické makeupy. Tento posledný sa skvele podaril mojej makeup artistke Iris.

Čo je také zvláštne na strieborných šatách, že vás vyradia z normálneho života a zakrabičkujú do krabičky iná.? Keby ste ma poznali lepšie, (čo je naozaj veľmi ťažké, pretože kto, koho dobre pozná zo zopár strohých príspevkových viet, niekoľkých póz a piatich fotiek) vedeli by ste, že nechcem vynikať a nechcem ani byť stredobodom pozornosti. Len si chcem na seba obliecť tieto strieborné šaty, ísť si blogosférou a zaparkovať pred domom svoju vesmírnu loď.

Čo si myslíte o týchto streborných šatách? Sú do mesta over alebo úplne normálne?
dress Yoyomelody, shoes Zara, earrings H&M, ring Swarovski

makeup by Iris

Ema

12 August 2014

BEAUTY: Dior Addict lipstick & gloss

Do you also have twice the pleasure, when you succeed a great purchase with a huge discount? Certainly. I do not doubt. During wandering and shopping in Zurich I discovered 40% discount on all lipsticks and glosses in Marionnaud (Lancôme, YSL, Dior ...).

I bought Dior Addict Gloss in shade 257, in other words - a nude and lipstick in shade 551 - orange.
Aj vy máte dvakrát väčšiu radosť, keď sa vám podarí skvelý nákup s obrovskou zľavou? Určite. O tom nepochybujem. Po nákupných potulkách v Zurichu som objavila 40%-nú zľavu v Marionnaud na všetky rúže a lesky (Lancôme, YSL, Dior…).

Kúpila som lesk Dior Addict v odtieni 257, inak povedané – nude a rúž v odtieni 551 – oranžová.


Both products have a very similar design that reminds Dior Addict perfume bottle, which I of course have too. Lip gloss contain shiny particles and visually increases the volume of the lips and a matte lipstick that last on the lips as long as possible, because I really do not have time and patience to apply it again and again every half hour.
Obidva produkty majú veľmi podobný dizaj, ktorý pripomína flakón parfumu Dior Addict, ktorý mám samozrejme tiež. Lesk obashuje žiarivé čiastočky a opticky zväčšuje objem pier a rúž je matný, aby na perách vydržal, čo najdlhšie, pretože naozaj nemám čas a trpezlivosť aplikovať ho zas a znovu každú polhodinu.


What was your last best bargain? Show off.
Aký výhodný nákup sa vám podaril najnovšie? Pochváľte sa.

Ema

09 August 2014

IT: Custom iPhone case by Casetify

Our mobile phones are an integral part of us and on their design focus most of us. To have the whole outfit matched in detail, including the phone, I have a great tip how to achieve it.

Mobilné telefóny sú našou neoddeliteľnou súčasťou a na ich dizajne si potrpí väčšina z nás. A aby ste mali celý outfit do detailu zladený vrátane mobilu, mám pre vás tip, ako toho dosiahnuť.


On www.casetify.com in a simple three steps you can create your own cover for mobile phone. Firstly. Choose your phone brand. Second. Type of cover. I like the most elegant slim classic snap. Finally, upload the image you want to have on the cover. I chose sweet LV Monogram Multicolor. The cover is finished and in ten days you will have it at home. The price is 39.95 usd including free shipping.

Na www.casetify.com si v jednoduchých troch krokoch môžete vytvoriť svoj vlastný kryt na mobil. Za prvé. Vyberiete si značku telefónu. Za druhé. Druh krytu. Mne sa najviac páči elegantný tenký classic snap. Nakoniec nahrajete obrázok, ktorý chcete mať na kryte. Ja som zvolila sladký LV Monogram Multicolor. Kryt je hotový a za desať dní a za 39.95 usd a dopravy zadarmo ho máte doma.
How do you like the idea of creating your own cover for the phone?
Ako sa vám páči nápad vytvorenia vlastného krytu na mobil?

Ema

06 August 2014

LOOK: If she would be an apple, her name would Be Delicious

The colors have the power to feed not only you, but also your surroundings. The green apple energy dress from eshop Chicnova, is a perfect example for that. I hope that it will recharge you with the same positive energy and brighten your day as it did to me.

I was thinking of three different variants, how to wear this dress. With black accessories, pink or silver. Which combination do you like most?

Farby majú tú silu, že vyživujú nielen vás, ale aj vaše okolie, ako je to napríklad u týchto zeleno jablkových energetických šiat zo Chicnovy. Dúfam, že vás nabijú pozitívnou energiou, rovnako ako mňa a rozžiaria váš deň.

Premýšľala som nad tromi rôznymi variantami, ako ich kombinovať. S čiernymi doplnkami, ružovými alebo striebornými. Nakoniec som sa rozhodla pre striebro. Ktorá kombinácia sa vám pozdáva viac?


dress Chicnova, ring Swarovski, earrings Asos, lolipop DKNY

foundation Bobbi Brown, powder Estée Lauder, highlighter Kiko, eyeshadows H&M, eyeliner Mac, eyebrow set Kiko, blush Estée Lauder, lipstick Nivea

a drop of DKNY Be Delicious

Ema