Popular

20 July 2019

LOOK: The best of you


dress Asos, shoes Gedebe, handbag Chloe, earrings Swarovski

cream La Roche Posay, foundation L´Oreal, mascara Revitalash, eyebrows Benefit, bronzer Tom Ford, lipstick Sephora, eyeliner Kiko
Yesterday was the day I wore this dress for the first time and caused a commotion. In the bad way. After this kind of all saying look, the long-swallowed expected comment came after time. It changed my whole evening to something that is difficult to describe in words. But maybe this word would be a good description. Sadness.

This dress is too short. You're too fat. Would you not like losing weight? Don’t you want to do anything about it? The color doesn't suit you. The neckline is too low. Lipstick too red. Clothing too tight. What are you wearing... it doesn't end.

I have to listen to all these comments from my close surroundings. Enough. It is my thing. My body. My personality. My face. My breasts. My world. Leave me alone and let me live. To live and do my own thing. To be happy, to by satisfied with myself, not to look for any mistakes on anybody on anything. If everybody lived that way, how would it be? Better? Better.

Why do people tend to deal with something unrelated to their lives. When do people learn to give compliments? When will they stop insulting, criticizing, looking for something wrong on others. When will people buy this imaginary mirror? And can they buy it anywhere? For what price? For the price of self-criticism? When will people be people? Walk through the streets, smile, hand out compliments instead of hate, buy flowers, give love, positive energy, something good from themself that I believe everyone has. They just do not know about it yet.

Also giving compliments is beautiful. Especially when a woman gives it to a woman. Sometimes it happens to me that the compliment comes back in a second. I'm not expecting it, I'm not doing it for some foolish reason, I'm not planning it, it's not a strategy, it's kind of natural to me. The returned compliment surprises and somehow warms me up inside and can change the whole day. It is like a blooming gift that scents in the soul like lavender. Long long.

The compliment that got me into my knees was from a woman. From a beautiful mature woman. I think it was a handbag that enchanted me at that time, but the answer I received was a compliment, which no other compliment could beat. And it wasn't an answer, it wasn't even a question. It was originally just a monologue, a sentence that had a dot and was about to end. However, it was my compliment, the compliment of the day, of the century and maybe it will sound forever - you have something much better. I don't remember her name. I only remember the handbag, that day, the sparkling champagne that rustle in my ears, her hair, her voice and how is she saying...

Včera bol ten deň, kedy som mala na sebe tieto šaty po prvýkrát a spôsobili teda riadny rozruch. V tom zlom slova zmysle. Po všetkohovoriacom pohľade prišiel po čase aj dlho polykaný očakávaný komentár. Zmenil celý môj večer na niečo, čo sa ťažko popisuje slovami. Ale možno jedno výstižné by tu bolo. Smútok.

Tie šaty sú príliš krátke. Si príliš tučná. Nechcela by si schudnúť? Nechceš s tým niečo robiť. Farba ti nesedí. Výstrih je príliš hlboký. Rúž príliš červený. Oblečenie je príliš obtiahnuté. Čo to máš na sebe... nemá to konca.

Toto všetko musím počúvať od svojho blízkeho okolia. A dosť. Je to moja vec. Moje telo. Moja osobnosť. Moja tvár. Moje prsia. Môj svet. Nechajte ma na pokoji a žiť. Žiť a robiť si svoje. Mať sa rada, taká aká som, byť so sebou spokojná, nehľadať na sebe neustále chyby. Keby to vedelo viac z nás. Aké by to bolo? Lepšie? Lepšie.

Prečo majú ľudia tendenciu zaoberať sa niečím, čo s ich životmi nesúvisí. Kedy sa ľudia naučia dávať komplimenty? Prestanú urážať, kritizovať, hľadať na tom druhom stále niečo zlé. Kedy si ľudia kúpia to imaginárne zrkadlo? A dá sa vôbec niekde kúpiť? Za akú cenu? Za cenu sebakritiky? Kedy budú ľudia ľuďmi? Chodiť ulicami, usmievať sa, rozdávať komplimenty namiesto hejtov, kupovať kvety, dávať lásku, pozitívnu energiu, niečo dobré zo seba, ktoré verím každý aspoň trochu má. Len o ňom ešte nevie.

Rozdávať komplimenty je také krásne. Zvlášť, keď ho dá žena žene. Občas sa mi stane, že sa mi kompliment v sekunde vráti. Nečakám naňho, nerobím to z nejakého líščieho dôvodu, neplánujem ho, nie je to stratégia, ide to zo mňa tak nejak prirodzene. Vrátený kompliment neskutočne poteší a prekvapí a zahreje a tak nejak celkom zmení deň. Je ako rozkvitnutý dar, ktorý v duši rozvoniava ako ako levanduľa.

Kompliment, ktorý ma dostal do kolien, bol ako inak od ženy. Od krásnej inteligentnej zrelej ženy. Myslím, že to bola kabelka, ktorá mi v danú chvíľu učarovala, ale tá odpoveď, ktorú som dostala, neprekonala žiaden iný kompliment a nikdy ani neprekoná. A nebola to odpoveď, nebola to totiž ani otázka. Bol to pôvodne len monológ, veta, ktorá mala bodku a mala tak skončiť. Avšak. Bol to môj kompliment, kompliment dňa, storočia a možno bude znieť naveky – vy máte niečo oveľa lepšie. Nepamätám si jej meno. Pamätám si len tú kabelku, ten deň, to perlivé šampanské, ktoré mi šumí v ušiach, jej vlasy, jej hlas a to ako hovorí...Read more
SHARE:

14 July 2019

BEAUTY: Christophe Robin


Today I washed my hair with something other than shampoo and conditioner. I used Denatgling Gelée by Christophe Robin. I immediately fell in platonic love with this man. Not only does he look good, but his products are great. I needed this gel for my ruined hair. It contains magnesium, zinc, calcium, potassium.

The gel is not a shampoo. I originally thought it would compensate for my shampoo, but I was wrong. That's what I realized while washing. It is the second step towards thorough cleansing. The first is a hair scrub. I really desired to try the scrub because I haven't received such an opportunity yet, and I didn't even know that such a thing existed. In addition, his scrub won the gold beauty medal. That says everything. The gel removes dirt from the hair and scalp, including the various products you use daily. Not every shampoo is good quality and does not wash everything out of your hair. This gel does. My hair was incredibly soft and smooth after washing and that I had that feeling of it being perfectly clean. It smells very pleasant and has a decent white turquoise packaging.

The Aloe Vera Moisturizing Mask is incredible. It does not burden the hair, because it has an ultra-light texture that immediately melts in the hair. It contains up to 98% natural ingredients, vitamins and other nutrients and oils that nourish hair. I apply it to the towel-dried hair and leave it for 15 minutes. You can also do it shorter. More time more fun. It depends how challenging you are. The result is a beautiful smooth fine hair that is not heavy or sticky. That's why I haven't used any masks for a long time because almost none of them suited me for the reasons outlined above. It smells really beautifuly, a little unisex. Maybe it's aloe vera, maybe other natural ingredients. The mask has a classic, practical white tube with green details.

Dnes som si vlasy umyla raz niečím iným, než len šampónom a kondicionérom. Použila som Denatgling Gelée od Christophe Robin. Okamžite som sa musela do tohto pána platonicky zamilovať. Nielen, že dobre vyzerá, ale jeho produkty sú skvelé. Tento gel som na svoje zničené vlasy presne potrebovala. Obsahuje magnézium, zinok, kalcium, potassium.

Gel nie je šampón a nepení. Pôvodne som si myslela, že mi to vynahradí šampón, ale mýlila som sa. Na to som prišla pri umývaní. Je to druhý krok k dôkladnej očiste. Prvým je skrub na vlasy. Naozaj túžim po tom vyskúšať skrub, pretože sa mi takejto príležítosti ešte nedostalo a ani som nevedela, že niečo takého na vlasy existuje. Navyše jeho skrub vyhral zlatú beauty medailu. To už hovorí za všetko. Gel odstraňuje z vlasov a pokožky hlavy nečistoty, vrátane rôznych prípravkov, ktoré denne používate. Nie každý šampón je kvalitný a vymyje z vlasov naozaj všetko. Tento gel áno. Moje vlasy boli neskutočne jemné a hladké po umytí a ten pocit čistoty. Vonia veľmi príjemne a má decentné bielo tyrkysové balenie.

Hydratačná maska na vlasy s aloe vera je neskutočná. Nezaťažuje vlasy ani o milligram, pretože má ultra ľahkú textúru, ktorá sa okamžite roztápa vo vlasoch. Obsahuje až 98% prírodných ingrediencií, vitamíny a ďalšie výživné látky a oleje, ktoré vyživujú vlasy. Aplikujem na uterákom vysušené vlasy a nechávam pôsobiť 15 minút. Môžete aj kratšie. Záleží, ako ste náročné. Výsledkom sú krásne hladké jemné vlasy, ktoré nie sú ťažké alebo ulepené. Preto som dlho nepoužívala žiadne masky, pretože mi takmer žiadna nevyhovovala z vyššie popísaných dôvodov. Vonia naozaj krásne, trochu unisexovo. Možno je to aloe vera, možno iné prírodné ingrediencie. Maska má klasickú praktickú bielu tubu so zelenými detailmi.

Read more
SHARE:

12 July 2019

EVENT: Maserati Premier V8 Levante Trofeo | Culinary Highlights at the Accademia Del Gusto


Where else can you enjoy your Polpo Arrostito Con Brunois Di Verdure, if not at the Italian Ristorante Accademia Del Gusto, in a quiet alley near the center, with a terasse and one of Zurich's finest kitchens. Do not miss a nice dessert, Saint Honoré cake, which has to come with a coffee in the Maserati cup. Very enjoyable.

Maserati works closely with the finest and most renowned Italian restaurants around the world and couldn't miss this inconspicuous, traditional Italian restaurant in Zurich.

You might not know that five brothers, Maserati and all engineers also came from Italy.

Yes I am a woman, but I am interested in cars. I take the car as a functional and indispensable fashion accessory. Mine is not pink like half of my wardrobe, but neutral gray. Like Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati is not like other cars. Just strong or just luxurious. Maserati is one of a kind. It's more than just a dream car.

I was one of the first to have the honor of seeing the new Maserati V8 Levante Trofeo. It was love at first sight. I could see it, close and touch it, open the door, then close them quietly, because the Maserati V8 Levante Trofeo door closes, gently and quietly, I could sit there for as long as I wanted and enjoy all the details and the fascinating moments that I remember to this day.

The new sexy Maserati V8 Levante Trofeo has something that other cars do not have. Perfect interior, beautiful details, charm and speed that other cars could only envy. From 0 to 100 in 4.1 seconds. And that's really something. Its highest possible speed is 299 km per hour, with a consumption of 3.8 liters.

Well, wouldn't you love to have one?


Do talianskej Ristorante Accademia Del Gusto ľudia neblúdia, ale vyhľadávajú. V tichej uličke blízko centra, so zahrádkou a s jednou z najlepších kuchýň v Zurichu si hostia radi vychutnajú svoje Polpo Arrostito Con Brunoise Di Verdure. Taktiež je príjemný dezert torta Saint Honoré, ku ktorej neodmysliteľne patrí káva v šálke Maserati.

Maserati úzko spolupracuje s najlepšími a najvychýrenejšími talianskými reštauráciami po celom svete a nemohli si nepovšimnúť tejto nenápadne sa tváriacej tradičnej talianskej reštaurácie v Zurichu.

Možno neviete, že piati bratia a všetci inžinieri Maserati pochádzali taktiež z Talianska.

Áno som žena, no napriek tomu ma zaujímajú autá. Auto beriem ako funkčný a neodmysliteľný módny doplnok. Nie to moje nie je ružové ako polovica môjho šatníka, ale neutrálne sivé. Rovnako ako Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati nie je ako ostatné autá. Len silné alebo len luxusné. Maserati je jediný svojho druhu. Je to viac než len predstava o aute snov. Je to totiž auto snov. Aspoň tých mojich.

Bola som jedna z prvých, ktorí mali tú česť naživo vidieť prvé a novučičké Maserati V8 Levante Trofeo. Bola to láska na prvý pohľad. Mohla som ho vidieť z blízka, dotknúť sa, otvoriť dvere, potom ich tichúčko zavrieť, pretože tak sa dvere Maserati V8 Levante Trofeo zatvárajú, jemne a potichy, mohla som si v ňom posedieť ako dlho som chcela a vychutnať si všetky detaily a ten fascinujúci moment, ktorý trvá ešte dnes.

Nový sexy top model Maserati V8 Levante Trofeo má niečo čo iné autá nemajú. Dokonalý interiér, krásne detaily, šarm a rýchlosť, ktorú by mu iné autá mohli len závidieť. Z nuly na 100 za 4,1 sekundy. A to už je čo povedať. Jeho najvyššia možná rýchlosť je 299 km za hodinu, so spotrebou 3,8 litrov.

No povedzte, nemilovali by ste ho?Read more
SHARE:

10 July 2019

LOOK: Stylist | MUA | Model | Photographer | Editor | Writer | Blogger | Human Being


dress Zalando, shoes Asos, handbag Dior, earrings Asos, collar H&M, watch Swarovski

primer Estée Lauder, foundation L´Oréal, powder Sisley Paris, bronzer Tom Ford, eyeliner Kiko Milano, eyebrows Benefit, lipstick Nivea
I have waited for a long time to publish this outfit and this article. Not that I had an empty wardrobe, or no words in my head, but a bunch of haters took away all my energy... It can't be described by words. You stop to write, you're afraid to look in the mirror, you don't read the comments, you neglect your whole blog. That's what I went through. A great support and motivation was my best friend Elizabeth Lore, whom I just got to know via blogging and who is going her own way, no matter what...

Whoever does not blog, does not realize how much energy, time and money blogging costs. How many times your only reward is hate. Make up, hair, choosing the right outfit, or (mostly) buying it from your own money, which you could invest differently. Buying a camera and especially learning how to handle it, then photoshoot it all, about 300 photos at least, choosing those that seem to by pretty, looking at these pictures with your eyes. All by myself, just with the help of a tripod and a selftimer, editing the photos, purchasing Photoshop, writing an article, translating, publishing, learning the basics of html... It has no end. Sometimes I do everything twice because I'm not satisfied with the result.

I'm not complaining, it's just a brief description of the whole process, for you to know, because I think you might not know all this. Blogging makes me really happy or, let´s say, it began to make me happy again. I am invited to events, various brands cooperate with me and repeatedly, I meet new people. The beginnings were not easy and where I stand right now, I got there by myself. No one helped me, no one stood behind me. Only me. At the end I thank myself.

And at the end I'm just a human being. We all are. Or maybe we just pretend to be. Or we have a bad day or...

Dlho som sa odhodlávala nafotiť tento alebo lepšie povedané vôbec nejaký outfit. Niežeby som mala prázdny šatník, ale to kvantum hejterov, ktorí mi odobrali všetku energiu... Nedá sa to slovami opísať. Prestanete písať, bojíte sa pozrieť do zrkadla, nečítate komentáre, zanedbávate blog. Presne tým som si prešla. Veľkou oporou a motiváciou mi bola moja najlepšia kamarátka Elizabeth Lore, s ktorou som sa zoznámila práve vďaka blogovaniu a ktorá si ide svoje napriek všetkému...

Ten, kto nebloguje si neuvedomuje, koľko energie, času a peňazí stojí blogovanie. Koľkokrát vám je odmenou len hejt. Nalíčiť sa, upraviť vlasy, vybrať outfit, prípadne (väčšinou) ho kúpiť za svoje vlastné peniaze, ktoré si viete predstaviť investovať aj inak. Kúpa fotoaparátu a hlavne naučiť sa s ním zaobchádzať, potom to všetko nafotiť, asi tak 300 fotiek minimálne, vybrať aspoň tie, ktoré sa náhodou podarili, to všetko sama, len za pomoci tripodu a selftajmeru, upraviť fotky, kúpiť si k tomu Photoshop, napísať článok, preložiť ho, publikovať, naučiť sa základy html... Nemá to konca. Niekedy to všetko robím aj dvakrát, pretože nie som spokojná s výsledkom.

Nesťažujem si, je to len krátky popis celého priebehu, aby ste vedeli... Blogovanie ma baví alebo lepšie povedané začalo znovu baviť. Pozývajú ma na eventy, rôzne značky so mnou rady spolupracujú a opakovane, spoznávam nových ľudí. Začiatky neboli jednoduché a tam kde som, ma dostala tvrdá drina a neprestajné blogovanie. Nie instagram. Ako poniektorých pseudoblogerov.

A v závere som len človek. Všetci sme ľudia. Alebo poniektorí sa tak len tvária. Alebo majú len zlý deň, alebo...Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.