Popular

23 May 2019

BEAUTY: Sisley Paris | Blur Expert & Super Stick Tinted Sun Care


The Blur Expert is a powder that beautifully photoshops your face while improving and simplifying your life. I have a small apartment, I wear small handbags, I have a small chihuahua, I need another thing which is small and practical in my life, for example this powder. Not only is it great in size, it improves, but notice the small and magnificent packaging. Gray steel gloss. What an innovative design. And what about the relief when you open the powder. Do you also have a fear of destroying such a beauty with a brush? But I had to, to give you this review. The powder is not perfumed but it leaves a perfect finish... The silky skin looks so good.

Yes, I am a beauty blogger. I try, I enjoy it, I know a lot of brands, I know the ingrediences, I read and write, and I write and read, but with this product I really got confused. I was thinking, if they're not testing me at Sisley Paris, whether I can make the review without describing the description from their site. And I'll make it.

Sisley Tinted Suncare looks like a foundation stick at first glance. I would also think it is, if SPF 50+ was not written on the packaging. Now I applied it on my hand. It seriously looks like a foundation. It also covers, does not have any scent, but apparently protects against UV rays. Well, I am surprised. I haven't had a foundation stick yet, and this is my first. It should be used only for certain parts like nose and what you burn on your face first, you know, but the nose is probably the most critical.

It is water resistant and should be re-applied every two hours. I already know where to use it. My hand is in danger. Scars are the diary of the soul, somebody once told me. Moreover, scars are a critical point and need to be protected against UVA radiation. And they need to protect themselves from bad people and sometimes from ourselves, but that's another story…

Summarized. If you can't imagine life in a summer without makeup and want to protect your skin too, Sisley Tinted Sun Care is the way to go.

Áno ako inak. Blur expert je púder, ktorý vám krásne vyfotošopuje pleť a vylepší a zjednoduší život. Mám malý byt, nosím malé kabelky, potrebujem niečo malé a praktické ako tento púder. Nielen že je skvelý veľkostne, ale zmatňuje a vylepšuje, ale pozrite na to malé a prenádherné balenie. Sivý oceľový lesk. Aké inovatívne a čo ten reliéf, keď otvoríte púder. Nemáte doňho strach ťupnúť štetcom, aby ste tu krásu nenarušili? Ale ja som musela, aby som vám mohla priniesť túto recenziu. Púder nie je parfumovaný ale zato ten finiš, ktorý zanecháva. Tá hodvábna pleť, na to sa tak dobre pozerá.

Áno som beauty blogerka. Snažím sa, baví ma to, poznám veľa značiek, vyznám sa v zložení, čítam a píšem a píšem a čítam, ale s týmto produktom som si naozaj nevedela dať rady. Určite ma v Sisley Paris testujú, či to dám, bez opisu popisu z ich stránok. A ja to dám.

Sisley Tinted Suncare vyzerá na prvý pohľad ako tuhý makeup v tyčinke. Aj by som si myslela, že je, keby na balení nebolo napísané tinted suncare SPF 50+. Teraz som si to naniesla na ruku. Ono sa to vážne tvári ako makeup. Aj to kryje, nevonia, ale vraj chráni pred uv lúčmi. No pozerám ako puk. Makeup v tyčinke som ešte nemala a tento je môj prvý. Akože mal by sa vraj používať len na určité partie ako nos a to čo sa vám spáli na tvári najskôr, veď vy viete, ale ten nos je asi najkritickejší. U mňa ešte čelo. Ale ja si ním natriem celú pleť a uvidíme ako dopadnem.
Je vodoodolný a mal by sa nanášať každé dve hodiny. Ja už viem, kde ho taktiež využijem. Mám nepekne zjazvenú ruku. Jazvy sú denníkom duše. To mi raz niekto povedal. A jazvy sú navyše kritické miesto a potrebujú chrániť pred UVA žiarením. A potrebujú chrániť pred zlými ľuďmi a niekedy aj pred sebou samým, ale to už je iný príbeh…

Takže zhrnutie. Ak si v lete bez makeupu neviete predstaviť život a chcete pleť navyše chránit, Sisley Tinted Sun Care je cesta.

Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | SislaYouth | Energizing super hydrating protector


Step three. Love. Start from yourself. 

Despite all the cosmetics I own, I was neglecting my care in all directions. Now everything is different. I enjoy every minute in the bathroom, while choosing clothes or shoes. The biggest pleasure I get is from using the skin water Elixir from Caudalie, which I use immediately after washing my face. After the elixir, the serum comes in line. Every morning, every evening. I recently got a compliment from a woman. From a woman! And this is what she said. Your skin is beautiful and hydrated. Of course! I am using Sisleya regularly. I wrote about those serums here and here. From now on I apply a cream after the serum which I own from Sisley Paris aswell. SisleYouth - Energizing Super Hydrating Youth Protector.

You've probably heard the harms of blue light from your mobile phones, tablets, laptops, or PCs. So imagine it not only being harmful to the eyes but also to the skin. Therefore, Sisley Paris has developed the SisleYouth Anti Polution Blue Light Shield. It is recommended to apply the cream both in the morning and in the evening. The cream leaves the skin soft, pleasant to touch and beautifuly lavender fragrented. The 40 ml white-blue packaging has a strip on the right side, through which you can see how much cream remains in the pump tube. Practical.

This review came to blog-world a little later than I planned, but when you live in boxes and you search for a new apartment and then live in boxes again for a while... you know how it is. I'd like to put a picture here for an example, but... I'm ashamed.

Step four. Stop being ashamed. Ashamed of yourself or ashamed of others. It'll be more difficult. But stop being ashamed of yourself that’s a good step. Stop being ashamed, love and accept yourself, just like a brother or a sister. And I love my brother.

Krok tri. Maj sa rád. Začni od seba.

Napriek všetkej tej kozmetike, ktorú vlastním, som starostlivosť o seba vo všetkých smeroch zanedbávala. Teraz je všetko inak. Užívam si každú minútu v kúpelni, pri výbere oblečenia, či topánok. Najväčšiu rozkoš mi spôsobuje pleťová voda Elixir od Caudalie, ktorou si hneď po umytí poprášim tvár. Po elixíre prichádza na rad sérum. Robím tak ráno a večer. Nedávno som dostala kompliment od ženy. Od ženy! A to už je čo povedať. Tvoja pleť je krásna a hydratovaná. Veď áno. Ako inak. Keď ráno a večer nevynechám sérum Sisleya. O sérach som sa rozpísala tu a tu. Najnovšie po sére aplikujem krém. Taktiež od Sisley Paris. SisleYouth – Energizing super hydrating youth protector.

Asi ste už počuli oškodlivosti modrého žiarenia, z vašich mobilov, tabletov, laptopov, či PC. Tak si predstavte, nielen, že je škodlivé na oči, ale aj na pleť. Sisley Paris vyvinuli preto ochrannú radu SisleYouth Anti Polution Blue light shield. Krém je doporučené aplikovať jak ráno, tak večer. Krém zanecháva pleť jemnú, príjemnú na dotyk a krásne levanduľovo voňavú. 40 ml bielomodré balenie má na pravej strane pásik, cez ktorý vidíte, koľko krému v tube s pumpičkou zostáva. Praktické.

Táto recenzia prišla na blogosvet trochu neskôr, než som pôvodne plánovala, ale keď žijete v krabiciach a hľadáte byt a potom zas chvíľu žijete v krabiciach, než… veď viete ako to chodí. Najradšej by som sem dala obrázok pre predstavu, ale… hanbím sa.

Krok štyri. Prestať sa hanbiť. Za seba. Prestať sa hanbiť za iných. To už bude horšie. Ale prestať sa hanbiť hlavne za seba, je dobrým krokom. Prestať sa hanbiť a mať sa rád je ako brat a sestra. A ja svojho brata milujem.

Read more
SHARE:

28 April 2019

IT: Earphones Kygo E7/900-R


Finally, I will be able to dance at 3am on the balcony, without disturbing my neighbors and without holding the ipad in my hand and be strapped to the ipad with cable of my old earphones.

This will not be any sophisticated review of some well-paid IT, but my very personal experience. Nobody has bribed me and nobody gave me anything. All alone and for almost the last money. But well invested at the end. My sister, who tried to get me out of depression and from a locked flat and a closed head ...

And

after five minutes, I was addicted to these earphones and I am telling you that it was really hard for me to put them in the charger for a while. When discharging, the sound is weakened and amplified again. This is a sign that they need to recharge their wireless batteries. The charger is really practical and has a sixth sense. Practical in that way you charge it once in a while, you can throw it in your purse, because it's small like a woman's hand and when you need to recharge your earphones after a few hours, just put them in that little black box. The sixth sense is that they automatically turn off the music as soon as you put it in the box and the music will continue and play over the phone. The box has a USB cable. I'm just charging it through my laptop. Four small blue LEDs are flashing in the box to indicate how much the box is charged. You'll also see how much your earphones are charged on your phone. The earphones also light sligtly. But really little. You don't have to worry about any flashes from your ears.

Device connected, power on and other voice signals will assure you that the headphones are working and are then connected to the device. Maybe it would work also without it, but it's not something that bothers me. And the voice is of a woman. I imagine the voice of a beautiful woman…

Headphones are designed for both ears separately. It is almost impossible to insert the right in the left ear and vice versa. In addition, they are described by the L and R characters. They have three different sizes. I use the middle one.

Press the right earphone to amplify the sound. Reduce it by pressing the left handset. This is very practical.

I also tested the distance. You don't have to carry the telephone with you at all the time. It can handle 20 meters with ease. Maybe 30.

And you can make calls over them. And when you get a message on whatsapp or messenger or any application, you don't have to worry, you'll hear it.

When it comes to design, yes, I also looked at it when searching the web. Maybe I should write mainly because no numbers and signs and codes would tell me anything at all. And simply, I was attracted to the unknown and I wanted to know more. I was not afraid to buy anything I do not know, because in Switzerland you can return the goods within a few days if they do not suit you. And that's why I got it. The material is matte rubber, at least according to me. Haha. And when I'm wrong, I'm sorry. It's not wrong to be wrong. Step Five. Stop worrying about being wrong. Another important thing was the shape of the earphones. They hold in ears perfectly.

It took me longer to discover all the features. At least I think all of them. I am self-taught. Almost in everything. Just to read and count taught me at a school. Thanks.

At the end I would like to congratulate Kyga. Great job.

Konečne budem môcť tancovať ráno o tretej na balkóne, bez toho, aby som rušila svojich susedov a bez toho, aby som držala v ruke ipad a bola k nemu pripútaná slúchadlami s káblom.

Toto nebude žiadna sofistikovaná recenzia nejakého dobre plateného ajťáka, ale moja osobná skúsenosť. Nikto ma nepodplatil a nikto mi nič nedaroval. Všetko sama a za takmer posledné peniaze. Ale veľmi dobre investované. Vyhajpovala ma sestra, ktorá sa ma snažila dostať z depresie a zamknutého bytu a zatvorenej hlavy…

A

už po piatich minútach som si vypestovala závislosť na týchto slúchadlách a poviem vám, že to znášam naozaj ťažko, keď ich musím na chvíľu odložiť do nabíjačky. Pri vybíjaní sa zoslabuje a zase zosilňuje zvuk. To je znak toho, že potrebujú dobiť svoje wireless baterky. Nabíjačka je naozaj praktická a má šiesty zmysel. Praktická v tom smere, že ju nabijete raz za čas, hodíte do kabelky, lebo je malá ako ženská dlaň a keď potrebujú slúchadlá po niekoľkých hodinách dobiť, tak ich len vložíte do tej malej čiernej krabičky. Šiestym zmyslom je automatické vypínanie hudby hneď po tom, čo ich vložíte do krabičky a hudba bude pokračovať a hrať cez mobil. Krabička má usb koncovku. Akurát ju nabíjam cez svoj laptop. V krabičke svetielkujú štyri malé modré diódy, ktoré signalizujú, na koľko percent ja krabička nabitá. Ďalej na mobile taktiež uvidíte, na koľko sú slúchadlá nabité. Slúchadlá taktiež decentne svetielkujú. Ale naozaj minimálne. Žiadnych bleskov šľahajúcich z uší sa nemusíte báť.

Device connected, power on a ďalšie hlasové signály vás ubezpečia a informujú, že slúchadlá fungujú a sú následne pripojené k zariadeniu. Možno by to šlo aj bez toho, ale nie je to niečo, čo by mi vadilo. A hlas je ženy. Predstavujem si hlas krásnej ženy…

Slúchadlá sú navrhnuté pre obe uši zvlášť. Je takmer nemožné vložiť pravé do ľavého ucha a naopak. Naviac sú popísané znakmi L a R. A nielen to. Majú tri rôzne nástavce, tri rôzne veľkosti. Ja používam prostrednú veľkosť.

Keď chcete zosilniť zvuk, stačí pritlačiť na pravé slúchadlo. Znížite ho stlačením ľavého slúchadla. To je náramne praktické.

Testovala som aj vzdialenosť. Nie nemusíte nosiť telefón stále pri sebe. Zvládnu s ľahkosťou 20 metrov. Možno 30.

A môžete cez ne aj telefonovať. A keď vám príde správa na whatsapp alebo messenger alebo do akejkoľvek aplikácie, nemusíte sa báť, budete to počuť.

Čo sa dizajnu týka, áno, pri hľadaní na webe som pozerala aj na to. Možno by som mala napísať hlavne na to, pretože žiadne čísla a znaky a kódy by mi nepovedali vôbec nič. A jednoducho, lákalo ma nepoznané a chcela som vedieť viac. Nie nebála som sa kúpiť niečo, čo nepoznám, pretože vo Švajčiarsku môžete tovar do niekoľkých dní vrátiť ak vám nevyhovuje. A aj preto som do toho šla. Materiál je matný kaučuk, aspoň podľa mňa. Haha. A keď sa mýlim, tak mi prepáčte. Veď mýliť sa je ľudské. Krok päť. Prestať sa báť mýliť. Ďalšia dôležitá vec bola tvar slúchadiel. Len nech držia v ušiach. A poviem vám držia.

Trvalo mi dlhšie, než som objavila všetky funkcie. Aspoň si myslím, že všetky. Som totiž samouk. Takmer vo všetkom. Len čítať a počítať ma naučili v škole. Vďaka.

Na konci by som chcela zagratulovať Kygovi. Skvelá práca.

Read more
SHARE:

11 April 2019

BEAUTY: Guerlain | Bloom Of Rose | Such a different review


New perfume, new life, new world. Step two. Find yourself. Over and over, again and again. And like yourself and adore yourself like this new bloom of rose. Look up in the clouds of smoke, wait for change, open up, get a new moment and breathe and breathe and breathe and do not to be afraid and do not to be afraid and do not to be afraid. Whoever comes, what comes.

?

Whatever my path is and I will go anywhere, I will be strong. Maybe I will fall, maybe I´ll get wet and maybe dirty, I will be accompanied by a bloom of rose.

Maybe I'll get a compliment, maybe just a greeting and maybe a kiss, because I will scent like bloom of rose.

Maybe I will be unforgettable for a while with a bloom of rose.

Maybe I will move the world and somebody buys this perfume just because of me, for yourself, or for someone she likes, maybe she will give it to a girl who also decides to go to new world and need a bloom of rose.

And maybe once the whole world will be scented and loved.

Words of bloom of rose.

Nový parfum, nový život, nový svet. Krok dva. Nájsť sama seba. Znova. A mať sa rada a zbožňovať sa, ako túto novú vôňu bloom of rose. Hľadať sa v oblakoch dymu, čakať na zmenu, otvoriť sa, privoniať novým okamihom a dýchať a dýchať a dýchať a nebáť sa a nebáť sa a nebáť sa. Toho, kto príde, toho, čo príde.

?

Nech už bude moja cesta akákoľvek a pôjdem ňou kamkoľvek, nedám sa. Možno spadnem, možno zmoknem a možno sa ušpiním, bude ma na nej sprevádzať bloom of rose.

Možno dostanem kompliment, možno len pozdrav a možno bozk, veď budem voniať ako bloom of rose.

Možno budem neprehliadnuteľná, nezabudnuteľná a nepominuteľná aspoň na chvíľu s bloom of rose.

Možno pohnem svetom a niekto si kúpi tento parfum len kvôli mne, pre seba, alebo pre niekoho, koho má rád, možno ho podaruje niekomu, kto sa tiež rozhodne ísť novým svetom a bude k tomu potrebovať bloom of rose.

A možno raz celý svet bude voniať a milovať sa.

Slová bloom of rose.


Read more
SHARE:

08 April 2019

BEAUTY: Guerlain | Rouge de Guerlain


At the moment, my life is in ruins. I have nothing. Just a flat without address... But in my head, I have the whole world. Nobody can steal it, throw it out, destroy it. And I have an open heart and a dog that loves me. For a reward. And I have a new lipstick. I am not saying that it will solve everything, but it will certainly solve a lot. It lifts the ego, turns the world into a more colorful, fragrant, juicy and tastier. And besides all this, more beautiful. After all... when I look at myself in the mirror, it's still me. What, that I got older about one gray hair, one wrinkle and ten years.? Looking at myself in the mirror, I want to stop that moment - she is beautiful. Who said that? Certainly it is no longer among us, because it is like this, that all good is undervalued and appreciated too late. But for sure he would be happy that someone thought of him. And this person writes and remembers and has a joy and a good feeling from it - from a beautiful woman and from the beautiful moments, which make me even more and more beautiful. Like Rouge de Guerlain.

Now the review should come, but honestly, I don't know anything about this lipstick at all. I did not study, as I usually do, I did not hear anything about it, did not see an advertising, I do not know how much it costs, because I did not have to buy it, cause I got it from the PR and they gave me a lot of time to write what I want. And I write... and I am opening myself.

Momentálne je môj život v troskách. Nemám nič. Len byt bez adresy... Ale v hlave, v tej mám celý svet. Pch. To mi nemôže nikto ukradnúť, vyhodiť, zničiť. A mám ešte otvorené srdce a psa, ktorý ma má rád. Za odmenu. A ešte mám nový rúž. Nehovorím, že ten vyrieši všetko, ale vyrieší toho určite veľa. Zdvihne ego, zmení svet vo farebnejší, voňavejší, šťavnatejší a chutnejší. A popri tom všetkom, krajší. Veď… keď sa na seba pozriem do zrkadla, som to stále ja. Čo, že som zostarla o jediný sivý vlas, o jedinú vrásku a o desať rokov.? Keď sa na seba pozriem do zrkadla, do výlohy, do zrkadlovej apky v mobile, do späťáku zaparkovaného auta kdesi, chcem zastaviť tú chvíľu - je krásna. Kto to do kelu povedal.? Určite už nie je medzi nami, pretože tak to už býva, že všetko dobré je nedocenené a docenené až príliš neskoro. Ale je určite rád, že naňho niekto myslí. A píše a spomína a má radosť a zo mňa dobrý pocit - z krásnej ženy a z krásnych momentov, ktoré ma robia ešte a ešte a ešte krásnejšou. Rovnako ako Rouge de Guerlain.

Teraz by mala prísť na rad recenzia, ale úprimne, o tomto rúži neviem vôbec nič. Nič som si nenaštudovala, tak ako to obvykle robím, nič nepočula, nevidela reklamu, neviem ani koľko stojí, pretože som si ho nemusela kúpiť, ale dostala som ho od miláčikov z PR a tí mi dali veľa času, aby som napísala čo chcem. A ja píšem… a otváram sa presne ako ten rúž.


Read more
SHARE:

02 March 2019

BEAUTY: Sisley Paris | Sisleya | Hands and Body
is a hand cream that is unparalleled. Not only that it takes care about your hands, just like any cream, but! it has anti-aging effects, removes the skin pigment spots and protects it from harmful sun rays with SPF 30, restores elasticity of the skin and reduces fine wrinkles.

Afer every application your hands will be very thankful. The cream leaves a fine velvet finish on the hands. Non-stick, greasy and with a beautiful lavender scent.

Packaging. Forget all classical tubs with an impractical closure. The cream comes in a tube with a pump. Apply only as much as you need.

Concentrated Firming Body Cream

Jojo effect, lack of movement, irregular diet. Is that you? Then continue reading.

Another new addition from the Sisley series is the Concentrated Firming Body Cream. The luxury and care your body deserves and especially needs. Come on. How many different creams and serums do you have at home and how many of them are for your body? Not one? It does not surprise me. The body is not visible so much. However. There is normally some décollet or legs we show, but that's all. But imagine, that you deserve to have a body of twenty year old girl. Nice imagination. Sisley came with a body cream - a concentrate that gently shapes and refines the skin. Natural ingredients and vitamin E will activate your skin and will look younger and smoother after regular use.

The body cream is in a beautiful, elegant white tube with golden details and golden text. Beautiful to look at, nice to touch. High elegance, which is a characteristic for Sisley Paris.

Hand Care Anti Aging Concentrate

je krém na ruky, ktorý nemá obdoby. Nielen, že sa stará o vaše ruky, tak ako každý krém, ale! Má protistárnuce účinky, zbavuje pokožku pigmentových škvrn a chráni ju pred škodlivými slnečnými lúčmi faktorom 30, obnovuje elasticitu pokožky a redukuje jemné vrásky.

Čo na to po aplikácii vaše ruky? Predovšetkým vám povedia vďaka. Krém zanecháva na rukách jemný zamatový finiš. Nelepí, nemastí a krásne levanduľovo vonia.

Balenie. Zabudnite na všetky klasické tuby s nepraktickým uzáverom. Krém prichádza v tube s pumpičkou. Aplikujete len toľko, koľko práve potrebujete.

Concentrated Firming Body Cream

Jojo efekt, nedostatok pohybu, nepravidelná strava. Koho sa to netýka, nemusí ani pokračovať. Vy ostatní čítajte.

Ďalšia novinka z rady Sisleya je Concentrated Firming Body Cream. Luxus a starostlivosť, ktorú si vaše telo zaslúži a hlavne – potrebuje. Priznejte sa. Koľko rôznych krémov a sér na pleť máte doma a koľko z nich je na vaše telo? Ani jedno? Že ma to neprekvapuje. Telo totižto až toľko neukazujeme. Však. Sem-tam nejaký ten dekolt alebo nôžka a to je všetko. Ale predstavte si, že by ste mali telo dvadsiatničky. Krásna predstava. Sisleya prišli s telovým krémom – koncentrátom, ktorý pokožku jemne formuje, sťahuje a zjemnňuje. Prírodné ingrediencie a vitamín E vašu pokožku zaktivuje a po pravidelnom používaní bude vyzerať na pohľad mladšie, vypnutejšie a sviežejšie.

Telový krém je v krásnej elegantnej bielej tube so zlatistým uzáverom a zlatým textom. Krásne na pohľad, príjemné na dotyk. Vysoká elegancia, ktorá je pre radu Sisleya charakteristická.

Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | Sunleya | Age Minimizing Global Sun Care Prevents Dark Spots SPF 50Say no to traveling with an endless amounts of various creams and bottles. Thanks to Sunleya, the sun collection of Sisley Paris. At Sisley Paris they came to the market with something incredibly practical. They have developed a product that is a three in one - serum, skin and SPF 50 cream. There are a few protective facial creams I would stand for, but none of them contain a serum and does not have a deeper meaning unless it protects you against UVA sun rays. Sunleya, among other things, is beautifuly scented and has a sophisticated packaging with a practical pump. In addition, the protective cream has an anti-aging effect, it is not sticky, you can apply it on your skin without having to get rid of the old layer – additionally it has a nice nude color.

Cestovaniu s neuveriteľným množstvom rôzne veľkých dózičiek, krémikov, sér odzvonilo vďaka Sunleya, čo je rada Sisley Paris. V Sisley Paris prišli totižto na trh s niečím neuveriteľne praktickým. Vyvinuli produkt, ktorý je tri v jednom – sérum, pleťový krém a krém s SPF 50. Krémov s ochranným faktorom je niekoľko, za ktoré by som sa hrdo postavila, ale ani jeden neobsahuje sérum a nemá hlbší zmysel okrem toho, že vás chráni pred UVA slnečnými lúčmi. Sunleya okrem iného krásne vonia a má sofistikované balenie s praktickou pumpičkou. Ochranný krém má navyše protistárnuce účinky, na pleti nelepí, môžete ho znovu aplikovať na pleť bez toho, aby ste sa museli zbavovať starej vrstvy naneseného krému a má príjemné telové sfarbenie. Takže žiadne biele nánosy na pleti nehrozia.

Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.