Popular

14 July 2019

BEAUTY: Christophe Robin


Today I washed my hair with something other than shampoo and conditioner. I used Denatgling Gelée by Christophe Robin. I immediately fell in platonic love with this man. Not only does he look good, but his products are great. I needed this gel for my ruined hair. It contains magnesium, zinc, calcium, potassium.

The gel is not a shampoo. I originally thought it would compensate for my shampoo, but I was wrong. That's what I realized while washing. It is the second step towards thorough cleansing. The first is a hair scrub. I really desired to try the scrub because I haven't received such an opportunity yet, and I didn't even know that such a thing existed. In addition, his scrub won the gold beauty medal. That says everything. The gel removes dirt from the hair and scalp, including the various products you use daily. Not every shampoo is good quality and does not wash everything out of your hair. This gel does. My hair was incredibly soft and smooth after washing and that I had that feeling of it being perfectly clean. It smells very pleasant and has a decent white turquoise packaging.

The Aloe Vera Moisturizing Mask is incredible. It does not burden the hair, because it has an ultra-light texture that immediately melts in the hair. It contains up to 98% natural ingredients, vitamins and other nutrients and oils that nourish hair. I apply it to the towel-dried hair and leave it for 15 minutes. You can also do it shorter. More time more fun. It depends how challenging you are. The result is a beautiful smooth fine hair that is not heavy or sticky. That's why I haven't used any masks for a long time because almost none of them suited me for the reasons outlined above. It smells really beautifuly, a little unisex. Maybe it's aloe vera, maybe other natural ingredients. The mask has a classic, practical white tube with green details.

Dnes som si vlasy umyla raz niečím iným, než len šampónom a kondicionérom. Použila som Denatgling Gelée od Christophe Robin. Okamžite som sa musela do tohto pána platonicky zamilovať. Nielen, že dobre vyzerá, ale jeho produkty sú skvelé. Tento gel som na svoje zničené vlasy presne potrebovala. Obsahuje magnézium, zinok, kalcium, potassium.

Gel nie je šampón a nepení. Pôvodne som si myslela, že mi to vynahradí šampón, ale mýlila som sa. Na to som prišla pri umývaní. Je to druhý krok k dôkladnej očiste. Prvým je skrub na vlasy. Naozaj túžim po tom vyskúšať skrub, pretože sa mi takejto príležítosti ešte nedostalo a ani som nevedela, že niečo takého na vlasy existuje. Navyše jeho skrub vyhral zlatú beauty medailu. To už hovorí za všetko. Gel odstraňuje z vlasov a pokožky hlavy nečistoty, vrátane rôznych prípravkov, ktoré denne používate. Nie každý šampón je kvalitný a vymyje z vlasov naozaj všetko. Tento gel áno. Moje vlasy boli neskutočne jemné a hladké po umytí a ten pocit čistoty. Vonia veľmi príjemne a má decentné bielo tyrkysové balenie.

Hydratačná maska na vlasy s aloe vera je neskutočná. Nezaťažuje vlasy ani o milligram, pretože má ultra ľahkú textúru, ktorá sa okamžite roztápa vo vlasoch. Obsahuje až 98% prírodných ingrediencií, vitamíny a ďalšie výživné látky a oleje, ktoré vyživujú vlasy. Aplikujem na uterákom vysušené vlasy a nechávam pôsobiť 15 minút. Môžete aj kratšie. Záleží, ako ste náročné. Výsledkom sú krásne hladké jemné vlasy, ktoré nie sú ťažké alebo ulepené. Preto som dlho nepoužívala žiadne masky, pretože mi takmer žiadna nevyhovovala z vyššie popísaných dôvodov. Vonia naozaj krásne, trochu unisexovo. Možno je to aloe vera, možno iné prírodné ingrediencie. Maska má klasickú praktickú bielu tubu so zelenými detailmi.

Read more
SHARE:

12 July 2019

EVENT: Maserati Premier V8 Levante Trofeo | Culinary Highlights at the Accademia Del Gusto


Where else can you enjoy your Polpo Arrostito Con Brunois Di Verdure, if not at the Italian Ristorante Accademia Del Gusto, in a quiet alley near the center, with a terasse and one of Zurich's finest kitchens. Do not miss a nice dessert, Saint Honoré cake, which has to come with a coffee in the Maserati cup. Very enjoyable.

Maserati works closely with the finest and most renowned Italian restaurants around the world and couldn't miss this inconspicuous, traditional Italian restaurant in Zurich.

You might not know that five brothers, Maserati and all engineers also came from Italy.

Yes I am a woman, but I am interested in cars. I take the car as a functional and indispensable fashion accessory. Mine is not pink like half of my wardrobe, but neutral gray. Like Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati is not like other cars. Just strong or just luxurious. Maserati is one of a kind. It's more than just a dream car.

I was one of the first to have the honor of seeing the new Maserati V8 Levante Trofeo. It was love at first sight. I could see it, close and touch it, open the door, then close them quietly, because the Maserati V8 Levante Trofeo door closes, gently and quietly, I could sit there for as long as I wanted and enjoy all the details and the fascinating moments that I remember to this day.

The new sexy Maserati V8 Levante Trofeo has something that other cars do not have. Perfect interior, beautiful details, charm and speed that other cars could only envy. From 0 to 100 in 4.1 seconds. And that's really something. Its highest possible speed is 299 km per hour, with a consumption of 3.8 liters.

Well, wouldn't you love to have one?


Do talianskej Ristorante Accademia Del Gusto ľudia neblúdia, ale vyhľadávajú. V tichej uličke blízko centra, so zahrádkou a s jednou z najlepších kuchýň v Zurichu si hostia radi vychutnajú svoje Polpo Arrostito Con Brunoise Di Verdure. Taktiež je príjemný dezert torta Saint Honoré, ku ktorej neodmysliteľne patrí káva v šálke Maserati.

Maserati úzko spolupracuje s najlepšími a najvychýrenejšími talianskými reštauráciami po celom svete a nemohli si nepovšimnúť tejto nenápadne sa tváriacej tradičnej talianskej reštaurácie v Zurichu.

Možno neviete, že piati bratia a všetci inžinieri Maserati pochádzali taktiež z Talianska.

Áno som žena, no napriek tomu ma zaujímajú autá. Auto beriem ako funkčný a neodmysliteľný módny doplnok. Nie to moje nie je ružové ako polovica môjho šatníka, ale neutrálne sivé. Rovnako ako Maserati V8 Levante Trofeo. Maserati nie je ako ostatné autá. Len silné alebo len luxusné. Maserati je jediný svojho druhu. Je to viac než len predstava o aute snov. Je to totiž auto snov. Aspoň tých mojich.

Bola som jedna z prvých, ktorí mali tú česť naživo vidieť prvé a novučičké Maserati V8 Levante Trofeo. Bola to láska na prvý pohľad. Mohla som ho vidieť z blízka, dotknúť sa, otvoriť dvere, potom ich tichúčko zavrieť, pretože tak sa dvere Maserati V8 Levante Trofeo zatvárajú, jemne a potichy, mohla som si v ňom posedieť ako dlho som chcela a vychutnať si všetky detaily a ten fascinujúci moment, ktorý trvá ešte dnes.

Nový sexy top model Maserati V8 Levante Trofeo má niečo čo iné autá nemajú. Dokonalý interiér, krásne detaily, šarm a rýchlosť, ktorú by mu iné autá mohli len závidieť. Z nuly na 100 za 4,1 sekundy. A to už je čo povedať. Jeho najvyššia možná rýchlosť je 299 km za hodinu, so spotrebou 3,8 litrov.

No povedzte, nemilovali by ste ho?Read more
SHARE:

10 July 2019

LOOK: Stylist | MUA | Model | Photographer | Editor | Writer | Blogger | Human Being


dress Zalando, shoes Asos, handbag Dior, earrings Asos, collar H&M, watch Swarovski

primer Estée Lauder, foundation L´Oréal, powder Sisley Paris, bronzer Tom Ford, eyeliner Kiko Milano, eyebrows Benefit, lipstick Nivea
I have waited for a long time to publish this outfit and this article. Not that I had an empty wardrobe, or no words in my head, but a bunch of haters took away all my energy... It can't be described by words. You stop to write, you're afraid to look in the mirror, you don't read the comments, you neglect your whole blog. That's what I went through. A great support and motivation was my best friend Elizabeth Lore, whom I just got to know via blogging and who is going her own way, no matter what...

Whoever does not blog, does not realize how much energy, time and money blogging costs. How many times your only reward is hate. Make up, hair, choosing the right outfit, or (mostly) buying it from your own money, which you could invest differently. Buying a camera and especially learning how to handle it, then photoshoot it all, about 300 photos at least, choosing those that seem to by pretty, looking at these pictures with your eyes. All by myself, just with the help of a tripod and a selftimer, editing the photos, purchasing Photoshop, writing an article, translating, publishing, learning the basics of html... It has no end. Sometimes I do everything twice because I'm not satisfied with the result.

I'm not complaining, it's just a brief description of the whole process, for you to know, because I think you might not know all this. Blogging makes me really happy or, let´s say, it began to make me happy again. I am invited to events, various brands cooperate with me and repeatedly, I meet new people. The beginnings were not easy and where I stand right now, I got there by myself. No one helped me, no one stood behind me. Only me. At the end I thank myself.

And at the end I'm just a human being. We all are. Or maybe we just pretend to be. Or we have a bad day or...

Dlho som sa odhodlávala nafotiť tento alebo lepšie povedané vôbec nejaký outfit. Niežeby som mala prázdny šatník, ale to kvantum hejterov, ktorí mi odobrali všetku energiu... Nedá sa to slovami opísať. Prestanete písať, bojíte sa pozrieť do zrkadla, nečítate komentáre, zanedbávate blog. Presne tým som si prešla. Veľkou oporou a motiváciou mi bola moja najlepšia kamarátka Elizabeth Lore, s ktorou som sa zoznámila práve vďaka blogovaniu a ktorá si ide svoje napriek všetkému...

Ten, kto nebloguje si neuvedomuje, koľko energie, času a peňazí stojí blogovanie. Koľkokrát vám je odmenou len hejt. Nalíčiť sa, upraviť vlasy, vybrať outfit, prípadne (väčšinou) ho kúpiť za svoje vlastné peniaze, ktoré si viete predstaviť investovať aj inak. Kúpa fotoaparátu a hlavne naučiť sa s ním zaobchádzať, potom to všetko nafotiť, asi tak 300 fotiek minimálne, vybrať aspoň tie, ktoré sa náhodou podarili, to všetko sama, len za pomoci tripodu a selftajmeru, upraviť fotky, kúpiť si k tomu Photoshop, napísať článok, preložiť ho, publikovať, naučiť sa základy html... Nemá to konca. Niekedy to všetko robím aj dvakrát, pretože nie som spokojná s výsledkom.

Nesťažujem si, je to len krátky popis celého priebehu, aby ste vedeli... Blogovanie ma baví alebo lepšie povedané začalo znovu baviť. Pozývajú ma na eventy, rôzne značky so mnou rady spolupracujú a opakovane, spoznávam nových ľudí. Začiatky neboli jednoduché a tam kde som, ma dostala tvrdá drina a neprestajné blogovanie. Nie instagram. Ako poniektorých pseudoblogerov.

A v závere som len človek. Všetci sme ľudia. Alebo poniektorí sa tak len tvária. Alebo majú len zlý deň, alebo...Read more
SHARE:

06 July 2019

Me | Tinder | Romantic ScammersHave you ever met someone while grocery shopping, in the post office or in the library? It hasn't happened to me yet. I'm not the type that contacts people on the street. It‘s easier for me to ‚nope or like’ on Tinder.

I am trying to find the perfect match, when suddenly I looked at what a guy I found: my age, looking for a serious relationship. Warning! On Tinder. I was supposed to look in the mirror first and then give a like. Well, I was just trying my luck and... match.

But not just a match, a match with a scammer.

Every scammer has a story for example through a copier. Beware of these basic indications. Very sympathetic man, up to model, age up to 42 years, alone and childless, possibly heartbroken, looking for serious acquaintance, his profile is in english and has a hidden distance.

He doesn't want naked photos from you and he doesn't want sex. He has no time and opportunity to meet you. Because he is not in your country and never been. If you ask him where he resides, he will send you the Zoo address. Seriously. He doesn't even have enough brain cells to throw the word Tierhaus to the google translator. He presents himself under a false name, he also wants your full name along with your surname. So that he can find out maximum about you, like where you work, how you live. Find your Instagram, Facebook, LinkedIn etc. His distance on Tinder is hidden and he never has a phone number from your home country.

He only sends photos, he does not like to make phone calls, because he has an african accent, who impersonates a white man and you would recognize that immediately. He never sends video recordings and does not like video chat, or his phone or operator is malfunctioning.

If he thinks he caught you, he will tell you that he has deleted his Tinder account just for you because he found what he was looking for. In fact, he just gave you an unmatch to be able to hunt someone else again and again.

He'll let you fall in love and after a few days he will ask you for money for various reasons. A Dutch businessman on a business trip somewhere in Poland who has lost his wallet in a taxi and does not have anyone else, just you to help him. Neither business partner nor family. Same pseudo naval captain who has a ship failure and needs to send money to repair his ship. At the moment he is in the Arabian Sea, but when you ask him what time is there, he will answer you with a european time. A soldier in Afghanistan, whose mother died, did not recognize his father, his sister is drug addict and much more. A Frenchman who works in Russia and wants a flightticket to Zurich because he loves you, aka an immigrant who no longer knows how to get into the dream country. He normally sells gemstones, but this time the Russians didn't pay him.

When he finds out that he had no benefit from this very seriously looking potentional relationship, it’s the end of the whole love story.

I would also like to give you photos and fictional videos that I downloaded from Tinder of all six scammers, just for a warning, but I am not sure if I can, because all these people have a very good background, unfortunatelly used by scammers. Here I will give you at least one video link with a warning, with this person I matched aswell. The person, who pretended to be Juan Avalos, despite his identity being revealed, repeatedly uses the same photos and changes only his name.

Be aware: Never send money to anybody you don´t know personally, don't give your full name or address. Don't say much about yourself and ask for a video chat. Tinder is full of strange individuals.

Už ste sa niekedy s niekým zoznámili počas nákupu v potravinách? Alebo v rade na pošte alebo nebodaj v knižnici? Mne sa to ešte nestalo. Nie som ten typ, ktorý oslovuje ľudí na ulici jednoduchšie je pre mňa nope alebo like na Tinderi.

Ako si tak lajkujem a noupujem, keď tu zrazu, pozri aký model, vymakaný, v mojom veku, hľadá vážnu známosť. Pozor! Na Tinderi. Mala som som sa ísť najprv pozrieť do zrkadla a až tak dať like. No nič, skúšam len šťastie a... Match. Otváram šampanské.

Ale nie hocijaký. Match so scammerom.

Čo scammer, to príbeh ako cez kopírak. Pozor na tieto základné indície. Sympaťák až model, vek do 42 rokov, sám a bezdetný, prípadne so zlomeným srdcom, hľadá vážnu známosť, jeho profil je v angličtine a má skrytú vzdialenosť.

Nechce po vás vulgárne fotky a nechce po vás ani sex, má totiž úlohu dokonalého muža, ktorý vás nechce len na jednu noc. Stretla som sa opakovane aj s tým, že chcel po mne selfie kde som aj odlíčená, aby som nadobudla pocit toho, že má o mňa seriózny záujem a že spolu raz spolu budeme. Pretože narovinu, nejaký scammer nemal záujem ani o mňa a ani o moju odlíčenú tvár, ale len o moje kreditky. Bola to len cesta, ako ma presvedčiť o tom, že ho naozaj zaujímam.

Nemá čas a príležitosť stretnúť sa s vami. Pretože vo vašej zemi ani nie je a ani nikdy nebol. Ak sa ho opýtate na adresu, kde býva, pošle vám adresu, kde sídli napríklad Zoo. Bez srandy. Nemá ani toľko mozgových buniek, aby si hodil do prekladača Tierhaus (v preklade dom pre zvieratá). Predstaví sa pod falošným menom, chce po vás taktiež vaše celé meno spolu s priezviskom. Aby vás mohol stalkovať, kde pracujete, ako si žijete. Zistiť si váš Instagram, Facebook, LinkedIn atd. Jeho vzdialenosť na Tinderi je skrytá a nikdy nemá telefónne číslo z vašej zeme.

Posiela výhradne fotky, nerád telefonuje, pretože je to niekoľkokrát Afričan, ktorý sa vydáva za belocha a to by ste na hlase poznali. Fotky sú vždy nízkej kvality, vždy screenshoty, ktoré poznáte podľa zlého orezu. Scammer sa vždy zameria na skutočnú a aktívnu osobu, ktorej kradne fotky z jej účtu a priebežne ich posiela v komunikácii, podľa toho, ako sa hodí do konverzácie, s ktorou s vami scammer naviazal. Nikdy neposiela videonahrávky a nemá rád videochat, prípadne má jeho telefón alebo operátor poruchu.

Ak si myslí, že vás ulovil, povie vám, že zmazal svoj Tinder účet len kvôli vám, pretože našiel to čo hľadal. V skutočnosti vám len dal unmatch, aby mohol loviť ďalej.

Nechá vás zamilovať sa a po niekoľkých dňoch chce po vás peniaze z rôznych dôvodov. Holandský businessman na pracovnej ceste kdesi v Poľsku, ktorý stratil peňaženku a nikoho iného nemá, len vás, aby ste mu pomohli. Ani business partnera a ani rodinu. To isté pseudo námorný kapitán, ktorý má poruchu na lodi a potrebuje aby ste poslali financie na opravu jeho lodi. Začne to naozaj presvedčivo, pošle vám fotky z práce a vidíte muža v uniforme. Opýtate sa, čím sa živý, čo je evidentné podľa fotky. Muž v uniforme určite zaujme. Tento scammer vám venuje x hodín denne intenzívnym dopisovaním. Po niekoľkodennom kontakte, kde si píšete naozaj v jednom kuse, sa vydá pracovne na plavbu na otvorené more. V tejto chvíli sa zdá príbeh ešte reálny. Akonáhle sa dostane do Arabského mora a nesedia vám časové údaje, začnete pochybovať a on začína práve svoju cestu do vašej peňaženky. Nasledujú príbehy o poruche lodi, o pirátoch a o nebezpečenstve na otvorenom mori. V tejto chvíli už je jasné, že skôr alebo neskôr príde so žiadosťou o peniaze. Je niečo málo po 22h (GMT+1). Je to veľmi strategický čas, pretože o takomto čase veľa ľudí odpočíva, čo scammer predpokladá a vy tak nemôžete s daným problémom nikoho kontaktovať alebo si nechať poradiť, čo sa scammerovi hodí.

Vojak v Afgánistane, ktorého matka umrela, otca nepoznal, sestra je drogovo závislá a neviem čo ešte, ku ktorého dôvodu som sa už nedostala. Je ďalšia love story. Francúz, ktorý pracuje v Rusku a chce aby ste mu kúpili letenku do Zurichu, pretože vás miluje, aka imigrant, ktorý už nevie ako by sa dostal do vysnenej zeme. Za normálnych okolností predáva drahé kamene, ale tentoraz mu Rusi nezaplatili.

Keď zistí, že z vás žiadny úžitok mať nebude je odrazu koniec celej love story.

Dala by som vám tu aj fotky a fiktívne videá, ktoré som si stiahla z Tinderu všetkých šiestich scammerov, len tak pre varovanie, ale neviem, či sa to vôbec smie, pretože to sú ľudia s veľmi dobrou pracovnou pozíciou, ktorí prišli vďaka scammerom o svoje dobré meno. Hodím vám sem aspoň odkaz na video, na scammera, s ktorým som taktiež mala match. Tento človek napriek tomu, že je jeho identita odhalená, opakovane používa rovnaké fotografie, mení len mená. Príbeh má viac menej stále a ten istý.

Nikdy nikomu koho nepoznáte neposielajte financie, neuvádzajte svoje celé meno, prípadne adresu. Nerozprávajte o sebe zbytočne veľa a chcite video chat. Tinder je totiž plný zvláštnych indivíduí.

Taktiež si dávajte pozor, ktoré fotky posielate neznámym osobám, pretože môžu byť zneužité pre ďalší scam, kde sa bude niekto vydávať za vás. A to nechcete.


Read more
SHARE:

05 July 2019

Louis Vuitton Made Me Do It


I took a few photos for you to show you how I wear my bandana - the Louis Vuitton Trunks Bandeau in the Rose Pudre. And when I write that I wear it, I mean it. But I have to admit that I was too lazy to shoot it in a thousand different outfits because it would certainly take me a whole day.

Since my wardrobe is mostly pink and beige, I chose this shade of Rose Pudre and I do not regret it. It only costs EUR 145,- and it is a really good investment. I prefer to wear bandanas in my hair, but in the cold months I will tie it around my neck. I didn't hesitate a second to buy it and it was love at first sight.

Many women wear bandanas on their purse, which I find absolutely tasteless. My friend Elizabeth Lore wears it on her Alma, even though I have sent her a written request about a million times that she should not do that for my health. Poor Alma.

You can find the unboxing video of the Trunks Bandeau Rose Pudre here.

Nafotila som pre vás niekoľko spôsobov, ako nosím ja svoju bandanu – Louis Vuitton Trunks Bandeau v odtieni Rose Pudre. A keď píšem, že nosím, tak nosím. Ale priznám sa, že som bola lenivá nafotiť ju v tisícke rôznych outfitoch, pretože by mi to zabralo určite celý deň.

Keďže je môj šatník prevážne ružový a béžový, zvolila som práve tento odtien Rose Pudre a neľutujem. Stojí len EUR 145,- a je to vážne dobrá investícia. Najradšej nosím bandanu vo vlasoch, ale v chladných mesiacoch si ju uviažem aj okolo krku. O kúpe som neváhala ani sekundu a bola to láska na prvý pohľad.

Veľa žien, nosí bandanu na svojej kabelke, čo mi príde absolútne nevkusné. Moja kamarátka Elizabeth Lore ju nosí na svojej Almičke uviazanú aj napriek tomu, že som je asi milionkrát poslala písomnú žiadosť, aby to už pre moje zdravie nerobila. Chudák kabelka.

Unboxing Trunks Bandeau Rose Pudre nájdete tu.Read more
SHARE:

25 June 2019

My Closet | My Rules

lady dior mini

I radically sorted out my old wardrobe and gave up the idea of losing weight for all these clothes. And especially, I'm happy who I am, I am a well-balanced personality, I like what I see in the mirror, friends accept me. And also, I stopped listening to people who advised me to lose weight. No. I have boobs, I have a booty. And I like it. Currently they have been playing these type of songs on the radio - Big girls you are beautiful. This is no coincidence.

40 dresses are not only a few, 10 skirts, a few pants and about 10 trench coats and a collection of leather jackets.

I love the buttoned dresses very much. When I'm at work, I dress decent and the buttons are all closed, but when I go to ausgang (party), that's a different level. I have them in several colors. White, beige, pink of course, green twice, black, gray and that's it.

I have a story to every piece in my wardrobe and I know where they are from and sometimes I remember how much they costed. I am a fashion maniac and a fashion blogger. Did you know that I have been blogging since 2012? The beginnings were difficult, but I learned a lot and got some loyal readers. You and you too. And one great friend, Elizabeth Lore. She inspired me to write a few articles and stood with me when I went through the burnout syndrome. If you're blogging, it's waiting for you. Most likely.

Out of about 100 pairs of shoes, I just left a few pieces, but exclusive. Like Louis Vuitton, Valentino, Prada, Louboutin, Vivian Westwood, Gedebe, Numero Ventuno, Miu Miu, Giuseppe Zanotti. But you'll also find H&M or Zaru in my closet. Look at the photos. At a few you can just look at. Not because of the price, but because of the heel height.

I only have a few handbags. Purchased by me, of a hard working girl and well deserved. Most of them are Louis Vuitton and those my Alma bags. After some of them I longed for long time and it took forever to find them. For example, the Golden Alma in Vernis, from year 2009, or the blue-green basket from my favorite Spring Summer 2012 collection. Beloved Rose Nacre in Epi is a limited edition and I recently received a sale offer. No. I will not sell it. Not for the world. I put a Fendi strap on it, which was almost as expensive as a bag. No, I don't wear the same LV belts with my handbags. It's a great faux pas for me. But I have two LV wallets. One in Epi Rose Balerine and the other in Vernis in Amarante color. It also fits to the smallest Alma BB.

Yes, I also have Chloe Drew Mini in gold and Valentino in red and Lady Dior Mini, for which I have given my entire wages.

And that's it. Have a beautiful day. I’ll have one, every day. Trust me.


Šatník som radikálne pretriedila a vzdala sa myšlienky, že raz do všetkého toho oblečenia schudnem. A hlavne, som spokojná kto som, som vyrovnaná osobnosť, mám sa rada, páčim sa v zrkadle, páčim sa okoliu. A taktiež, prestala som počúvať ľudí, ktorí mi radili ubrať na váhe. Nie. Mám prsia, mám zadok. A páči sa mi to. Práve hraju v rádiu – Big girls you are beautiful. To nie je náhoda.

40 šiat nie je stále málo, 10 sukní, zopár nohavíc a sák, asi 10 trench kabátov a zbierka kožených búnd.

Veľmi som si zamilovala gombíkové šaty. Keď som v práci, hrajem na slušnú a gombíky sú všetky zapnuté, ale keď idem na ausgang (párty), tak to je iný level. Mám ich v niekoľkých farbách. Biele, béžové, ružové jasnačka, zelené až dvakrát, čierne, sivé a to je asi všetko.

Ku každému kúsku v šatníku mám príbeh a viem odkiaľ sú a niekedy si aj spomeniem koľko stáli. Som predsa módna maniačka a módna blogerka. Vedeli ste, že blogujem už od roku 2012? Začiatky boli ťažké, ale veľa som sa naučila a získala niekoľko verných čitateľov. Aj teba a aj teba. A jednu skvelú kamarátku Elizabeth Lore. Tá ma inšpirovala, aby som napísala už niekoľko článkov a stála pri mne, keď som si prešla blogovým syndrómom vyhorenia. Ak blogujete, aj vás to čaká. Pravdepodobne.

Z asi 100 párov topánok som si naozaj nechala len niekoľko kúskov, zato exkluzívnych. Nesmie chýbať Louis Vuitton, Valentino, Prada, Louboutin, Vivian Westwood, Gedebe, Numero Ventuno, Miu Miu, Giuseppe Zanotti. Ale nájdete u mňa aj H&M alebo Zaru. Pozrite na fotku. Na niektoré sa dá naozaj len pozerať. Nie kvôli cene, ale kvôli výške podpätku.

Kabeliek mám len zopár. Tvrdo vymakané a zaslúžené. Väčšina z nich je Louis Vuitton a sú to teda moje Almičky. Po niektorých z nich som dlho túžila dalo mi veľkú námahu ich zohnať. Ako napríklad zlatú Almu v monograme Vernis, z roku asi 2009 alebo modrozelený košíček z mojej najobľúbenejšiej kolekcie jar leto z roku 2012. Milovaná Rose Nacre v Epi je limitovaná edícia a nedávno som dostala ponuku na predaj. Nie. Nedám. Ani za svet. Dala som si na ňu strap Fendi, ktorý stál skoro tak veľa ako samá kabelka. Nie, ku kabelkám nenosím rovnaké LV opasky. Je to pre mňa veľké faux pas. Zato mám dve LV peňaženky. Jednu v Epi Rose Balerine a druhú vo Vernis v odtieni Amarante. Vojde sa aj do najmenšej Almičky BB.

Áno mám aj Chloe Drew mini v zlatej a červenú Valentino a Lady Dior Mini, za ktorú som dala celú výplatu.

A to je asi tak všetko. Majte krásny vyalmičkovaný deň. Ja ho mám. Každý deň. Verte mi.


Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.