Popular

18 February 2020

BEAUTY: Sisley Paris | Pure Bright Activating Serum
The best things in the world are chocolate, a dog, because dogs are the best friend of man and my Mia has never betrayed me, silence, and in that silence music, red wine, Pure Bright Activating Serum from Sisley Paris ... and then nothing for a long time.

Serums from Sisley Paris are simply awesome. And I really did not test better. Read more here and here. Today about Pure Bright Activating Serum. I have been waiting for this for a long time. Serum that gets rid of black dots. Black dots are hell and it is almost impossible to get rid of them. Almost. Many brands promise the impossible. I also stopped hoping. Until I tried Sisley Paris Pure Bright Activating Serum.

Sisley Paris promises visible results after two weeks. That is true. Black dots are not so visible as they were before. True, skin needs to be taken care of anyway. Do not miss cleaning. Use quality creams and make-ups and powders and bronzers and and and in conclusion, everything.

But back to the serum. Not only does it get rid of black dots, but it also prevents them. It is recommended to apply this super serum twice a day, morning and evening, before your normal beauty routine. Two presses of the pump are enough for the neck and skin.

Packaging? Pure elegance. And that is more than luxury. White-silver with a pump. Practical, sophisticated. Beautiful to look, comfortable to hold. What more do you want? Or don’t you want? The black dots.

20 ml / 396 CHF

Medzi najlepšie veci na svete patrí čokoláda, pes, lebo je to najlepší priateľ človeka a moja Mia ma ešte nikdy nezradila, ticho, a v tom tichu hudba, červené víno, Pure Bright Activating Serum od Sisley Paris... a potom dlho dlho nič.

Séra od Sisley Paris sú jednoducho topka. A lepšie som naozaj ešte nemala. Čítaj viac tu a tu. Dnes o Pure Bright Activating Serum. Na toto som dlho čakala a dočkala som sa. Sérum, ktoré vás zbaví čiernych bodiek. Čierne bodky sú peklo a je takmer nemožné sa ich zbaviť. Takmer. Veľa značiek sľubuje nemožné. Aj ja som prestala dúfať. Až kým som nevyskúšala Sisley Paris Pure Bright Activating Serum.

Sisley Paris sľubuje po dvoch týždňoch viditeľné výsledky. A je to tak. Čierne bodky nie sú tak viditeľné. Pravda, o pleť je potrebné sa starať aj tak. Nevynechávať čistenie. Používať kvalitné krémy a makeupy a púdre a bronzery a jednoducho všetko.

Ale naspäť k séru. Nielen, že zbavuje čiernych bodiek, ale jeho používaním im aj predchádza. Doporučuje sa aplikovať dvakrát denne, ráno a večer, pred vašou bežnou beauty rutinou. Na krk a pleť bohato postačia dve stlačenia pumpičky.

Balenie? Čistá elegancia. A tá je viac, než len luxus. Bielostrieborné s pumpičkou. Praktické, sofistikované. Krásne na pohľad, pohodlné do ruky. Čo viac si priať.

20 ml / 396 CHF

Read more
SHARE:

BEAUTY: Sisley Paris | Self Tanning Hydrating Skin Care | Beautifying Tinted Moisturizer


I like it like that... it's Sunday morning. Most normal people do nothing. Nothing at all. I start sipping coffee, light a scented candle, it's raining outside, Mia is quietly sleeping next to me, I have the sound of music in my ears and I begin to write. And that's how I like it. And sometimes I wait for this moment for an eternity and those who cordially give me the products for a review are waiting with me.

Self Tanning Hydrating Skin Care

What is more: porcelain or sun-kissed skin? I think the most beautiful is healthy and clean skin. The most beautiful in the world...

I personally do not dare to sun bathe. Not at all. Not even when I am by the ocean. The sun burns me immediately, it does not benefit the skin and it ages the skin. But I won't say that I don't like tanned skin. I do. Sisley Paris has an alternative for me in the form of self-tanning products. For the face and skin. This is it - Self Tanning Hydrating Skin Care.

The cream is coloured white, but don't be fooled. In two hours it will change your skin color for a long time. It is easy to apply, thanks to its fine texture it also spreads and smells pleasantly. Very very pleasantly. Aroma is a problem in most self-tanning products. Mostly, if not always, self-tanning products stink. Literally. But Sisley Paris is different. Apply a thin layer, or later another layer for the desired shade on clean, dry skin. The more layers, the darker the skin. Your skin will be hydrated, soft, of course beautifully colored, but be careful, it will not protect your beautiful skin against UV radiation. Packing is extra elegant. Bronze-gold. The tube is comfortable to hold and easy to clean.

Beautifying Tinted Moisturizer

Sisley Paris does not only design products that look good the products also look good on the skin, somehow technically. Oil paintings would also look fantastic on the skin for a while, but who would want it. And would they like it in Sisley Paris? Definitely not. You can read about makeup, which doesn‘t only look good, but mainly cares for the skin - here. And now there is something else. For those who do not need perfect makeup, but their skin is so light that a little color would not hurt it, there's the Beautifying Tinted Moisturizer. The first thing I do after application is that I test the scent. OMG. I did not expect something so pleasant. If I find a perfume bottle with this fragrance somewhere, I swear it would be my perfume to go. Everywhere. Beautifying Tinted Moisturizer in Shade 1 Light is almost like my skin. It’s like a chameleon. It immediately sat down, unified, hydrated. And other things that aren't visible, but that's the best thing about it. It works and protects while my skin looks brilliant and beautiful, thanks to 7 essential steps. Even if I am repeating myself now, here you go: moisturizes, softens, increases skin radiance, protects against harmful external influences and UV rays SPF 15, balances skin appearance and lightens skin. You can get this All in One formula for 40 ml / 107.00 CHF

Tak to má rada... je nedeľa ráno. Väčšina normálnych ľudí nerobí nič. Vôbec nič. A ja, popíjam kávu, horí mi voňavá sviečka, vonku prší, Mia tíško spí vedľa mňa, do uší mi znie hudba a píšem. A presne tak to mám rada. A niekedy čakám na tento moment celú večnosť a tí čo mi srdečne darujú produkty na recenziu čakajú so mou.

Self Tanning Hydrating Skin Care

Čo je viac, porcelánová pleť alebo tá, ktorá je pobozkaná slnkom? Najviac je krásna zdravá a čistá pleť. Najviac na svete.

Ja osobne sa neopaľujem. A to vôbec. Ani keď som niekde pri mori, či jazere. Okamžite ma slniečko spáli, pokožke to navyše neprospieva a stárne. Ale nebudem tvrdiť, že sa mi opálená pleť nepáči. Páči. Sisley Paris má pre mňa alternatívu v podobe samoopaľovacích prípravkov. Na tvár a na pleť. Jedná sa o radu – Self Tanning Hydrating Skin Care.

Krém je bielo sfarbený, ale nenechajte sa zmiasť. Za dve hodiny zmení farbu vašej pokožky na pekne dlho. Je ľahko rozotierateľný, vďaka jemnej textúre sa aj pravidelne rozotiera a príjemne vonia. Naozaj veľmi príjemne. Vôňa je problém väčšiny samoopaľovacích prípravkov. Väčšina, ak nie všetky samoopaľovacie prípravky smrdia. A to doslova. Lenže Sisley Paris je iný. Aplikujte ho v tenkej vrstve, prípadne neskôr navrstvite pre žiadaný odtieň, na čistú, suchú pokožku. Čím viac vrstiev, tým logicky tmavšia pleť. Pleť vám zhydratuje, zvláčni, samozrejme krásne sfarbí, ale pozor, neochráni pred UV žiarením. Balenie je extra elegantné. Bronzovozlaté. Tuba sa príjemne drží v ruke a je ľahko omývateľná.

Beautifying Tinted Moisturizer

Sisley Paris nenavrhuje len produkty, ktoré dobre vyzerajú alebo vyzerajú dobre na pleti, tak nejak technicky. Veď na pleti by držala aj olejomaľba, ale kto by to chcel. A chceli by to v Sisley Paris? Určite nie. O makeupe, ktorý nielen dobre vyzerá, ale o pokožku sa hlavne stará, sa môžete dočítať - tu. A teraz je tu niečo iné. Pre tie, ktoré nepotrebujú perfektný makeup, ale ich pleť je tak svetlá, že trošku farby by im neuškodilo, je tu Beautifying Tinted Moisturizer. Prvé, čo po aplikácii robím je, že si privoniam. Ja odpadnem. Niečo tak príjemné som neočakávala. Ak by som niekde našla flakón parfumu s touto vôňou, prisahám, že by to bol môj parfum to go. Všade. Beautifying Tinted Moisturizer v odieni 1 Light je takmer ako moja pleť. Je to totálny chameleón. Okamžite mi sadol, zjednotil pleť, zhydratoval. A ďalšie veci, ktoré nie sú vidno, ale to je na ňom to najlepšie. Pretože pracuje a chráni, zatiaľ čo moja pleť vyzerá žiarivo a krásne, vďaka 7 podstatným krokom. Aj keď sa budem opakovať, máte ich tu – hydratuje, zjemňuje, zvyšuje žiarivosť pleti, chráni pred škodlivými vonkajšími vplyvmi a UV žiarením SPF 15, vyrovnáva vzhľad pleti a zosvetľuje pleť. Túto All in One formulku zoženiete za 40 ml / 107.00 CHF
... stále privoniavam. Stále vonia. Krásne.

Read more
SHARE:

02 February 2020

Dance Joy Freedom Laugh Excitement Love


Recently one of my ex-classmates posted on Facebook... I don't want to make it seem bad, but it was an ultimately embarrassing meme that it's better to be at home with a family than to go somewhere to have a fun. Maybe he was thinking of himself, and maybe he felt sorry for himself. Nothing against the family. But... what's wrong with those other things that life besides family offers you?

And it kicked me to write this post.

No, I won't listen and watch Madonna's videos, how I could do. After all, she is so old and ugly... how bad she looks at her age and is not in shape at all. Or look at Jlo or Beyonce: They dance and sing like Gods. After all, dancing is a sin.

Dancing is a joy. Dancing is freedom. Laugh. Excitement. Love. The dance is borderless and I don't recognize the sentence „I can't dance“.
 
Everyone knows how to dance and everyone likes to dance. Most of us, if not all, are dancing alone behind the door of our apartment and it makes us extremely happy. Or is it just me? Which every day... every day dance at home and sing and here and there an empty bottle of wine falls into the bin.

Dancing is good. Dancing is a friend.

And you know what? It's Saturday night and time to dance! The real dancing. So I put on my prettiest clothes, just to feel great and confident, I put makeup on and I open the door of my apartment... and I will go out to dance. To a real club which is not just an imaginary club. At that club there will be great sounds and people, especially those who have a loving family at home and a good DJ Nora en Pure, and I will think that she is playing just for me and when I close my eyes it will feel exactly like that.

And I will dance like I never danced before.
Read more
SHARE:

16 October 2019

BEAUTY: Nuxe | Absolu de Parfum & Reve de Miel


When I received the Nuxe package, I gasped. The first thing that charmed me was the perfume and its elegant packaging. On the black it says golden - Nuxe, Prodigieux, Absolu de parfum. I didn't hesitate and immediately opened the beautiful box. I found a small glass bottle with a gold cap. Until the last minute, I thought I'd find a classic perfume. Wrong. I opened the bottle and found nothing like a sprayer. Why should I? Absolu de parfum is an intensely fragrant oil, you can just apply it drop by drop. On the wrist, neck, décolletage, or rub it on the ends of your hair. You will smell a scent of vanilla and tiara. Pleasant combination. I fell in love.
30 ml / CHF 79

Keď mi prišiel domov balíček od Nuxe. Zajasala som. Prvé, čo ma očarilo bol parfum a jeho elegantné balenie. Stálo tam zlaté na čiernom – Nuxe, Prodigieux, Absolu de parfum. Neváhala som ani sekundu a okamžite otvorila krásnu krabičku. Našla som tam malý sklenený flakónik so zlatým uzáverom. Ešte do poslednej chvíle som si myslela, že tam nájdem klasický parfum. Omyl. Otvorila som flakón a nenašla nič, čo by sa podobalo rozprašovaču. Ako by som aj mohla. Keď Absolu de parfum je intenzívne voňavý olej, ktorého stačí naniesť po kvapkách. Na zápästie, na krk, do dekoltu, či vtrieť dokončekov vlasov. Budete voňať po vanilke, tonkových bôboch a tiare. Príjemná kombinácia. Ja som sa zamilovala.
30 ml/79,- CHF


I started with the best product Nuxe had sent me. The second amazing product is Ultra Comforting Body Cream from the line Reve de Miel. It contains honey and natural oils such as sesame oil and sweet almond oil and protects, moisturizes and soothes the skin up to 48 hours. You will appreciate a practical applicator with a pump. It smells like a fairy-tale, and its scent somehow calms. I apply it right after showering. I have extremely dehydrated skin and this cream is my salvation. It contains sesame oil and sweet almond oil.
400 ml / CHF 33

If you need to supply your body with more nutrients and have enough time, for example after a bath, or if you have someone to massage you, try Melting Honey Body Oil Balm. It contains Argan oil and its texture is silky soft. During massage, the cream turns into oil. Just wow.
200 ml / CHF 28

A bit oily, but even more nutritious is the Ultra Comforting Face Balm. In winter my skin will appreciate it. It takes a bit longer to absorbe, but the feeling of beautiful and hydrated skin is priceless.
50 ml / CHF 35

Honey Lip Balm is currently the thing which I take from handbag to handbag. A glass packaging is not very practical, but I do not mind, because I still have short nails. Super secret tip. If you suffer from a dry elbow like me, use this Honey Lip Balm for the night. Your skin will soothe.
15 ml / CHF 15

Začínam tým najlepším, čo mi Nuxe poslalo. Druhá bombička je Ultra Comforting Body Cream z medovej rady Reve de Miel. Obsahuje med a prírodné oleje, ako sezamový olej a olej zo sladkých mandlí a chráni, hydratuje a upokojuje pokožku až po dobu 48 hodín. Praktický aplikátor s pumpičkou určite oceníte. Vonia rozprávkovo a jeho vôňa akosi upokojuje. Aplikujem ho hneď po sprchovaní. Mám extrémne dehydrovanú pokožku a tento krém je mojou záchranou. Obsahuje sezamový olej a olej zo sladkých mandlí.
400 ml / 33 CHF

Ak potrebujete telu dodať viac živín a máte dostatok času, napríklad po kúpeli, alebo ak vás má kto pomasírovať, vyskúšajte Melting Honey Body Oil Balm. Obsahuje Arganový olej a jeho textúra je hodvábne jemná. Počas masáže sa krém mení na olej. Wow.
200 ml / 28 CHF

Trošku mastnejší, ale o to výživnejší je krém Ultra Comforting Face Balm. V zime ho moja pokožka ocení. Trošku dlhšie sa vstrebáva, ale ten pocit krásnej a dehydrovanej pokožky je na nezaplatenie.
50 ml / 35 CHF

Honey Lip Balm je momentálne moja vecička do kabelky a nedám na ňu dopustiť. Balenie síce nie je praktické, ale mne nevadí, pretože aj tak mám krátke nechty. Super tajný tip. Ak trpíte na suché lakte ako ja, použite tento Honey Lip Balm na noc. Pokožka sa vám upokojí.
15 ml / 15 CHF

Read more
SHARE:

29 September 2019

BEAUTY: BaByliss | Elegance Hair Dryer & Elegance Straightener 235Undoubtedly, my daily care for myself also includes the caring of my hair. Whether it's a hairdryer, iron or curling iron, you can be sure I use one of these at least once a day. Without nice hair, I just don't feel good and comfortable, and I can't get out of my flat. Since I give my hair a lot of attention, I also need quality products. That's why I chose BaByliss. I have known this brand and have been using it for years and currently have two darlings at home. Rose gold hair dryer and straightener with which you can really do cool things.

The Elegance hair dryer has three different temperatures, I mostly use number two. It is super light and comfortable to hold. When it comes to the power of blowing, I prefer a good wind in my hair. I'm not a hairdresser, but I learned to work with BaByliss products on my own and I know my hair. Very well. When I want volume, I blow my head down. When I want smooth straight hair, I blow in the direction of growth. From roots to tips. I keep brushing my hair all the time.

Once my hair is dry and straight, I need to smooth it. That's why I turn on this amazing wonderful rose gold straightener. Also BaByliss. I comb my hair and iron it from the roots towards the ends, the same strand of hair two or three times. I help myself with a brush. The straightener is a real pleasure for the eyes. It is pleasent to touch, comfortable to use, it is ceramic, warms up in 15 seconds, wow, leaving hair beautifully smooth and shiny.

Both products looks luxurious, but they are affordable.

Do mojej dennej starostlivosti o seba patrí bezpochybne starosť aj o moje vlasy. Či už je to fén, žehlička alebo kulma, môžete si byť isté, že jedno z toho minimálne raz za deň použijem. Bez upravených vlasov sa jednoducho necítim dobre a nevyleziem z bytu. Keďže svojim vlasom dávam poriadne zabrať, potrebujem aj kvalitné produkty. Preto som si vybrala BaByliss. Túto značku poznám a používam roky a momentálne mám doma dvoch miláčikov. Rúžovo zlatý fén a žehličku, s ktorou sa dajú naozaj stvárať psie kusy.

Fén Elegance má tri rôzne teploty, ja používam stále dvojku. Je super ľahký a príjemný do ruky. Keď ide o silu fúkania, tak mám najradšej poriadny vietor vo vlasoch. Nie som kaderníčka, ale naučila som sa s produktami BaByliss pracovať po svojom a poznám svoje vlasy. Veľmi dobre. Keď chcem objem, fénujem dole hlavou. Keď chcem hladké rovné vlasy, fénujem v smere rastu. Od korienkov ku končekom. S tým, že vlasy neustále prečesávam kefou.

Keď už mám vlasy suché a ako tak rovné, potrebujem ešte uhladiť. Preto zapínam žehličku na vlasy. Taktiež BaByliss. Vlasy prečešem a žehlím od korienkov smerom ku končekom. Dva až trikrát rovnaký prameň vlasov. Pomáham si hrebeňom. Žehlička je neskutočné potešenie pre oči. Príjemne sa drží, má keramickú plochu, nahrieva sa za 15 sekúnd a vlasy zanecháva krásne hladké a jemné.

Oba produkty vyzerajú, musíte uznať, že luxusne a pritom sú cenovo veľmi prijateľné.


Read more
SHARE:

22 September 2019

BEAUTY: Sisley Paris | SOS Mask & 8H Foundation & Mono Eyeshadows


Sisley Paris - Velvet Nourishing Cream was once my salvage from dehydrated skin. I admit that I did not use it as a cream but as a mask. In a thick layer I applied it on the skin in the evening and let it work overnight. My skin was beautiful in the morning. Fresh and vibrant. Smooth and fine and mainly hydrated. When I didn't know what to do anymore, I reached out for this nourishing cream. But now I have a mask. A real genuine skin mask - Velvet Sleeping Mask With Saffron Flowers. It is scented like the cream, has the same ingredients and even a similar package. It is intended for dry skin and it is good to use it once or twice a week. You can use it as a night mask or S.O.S mask when you need to hydrate immediately.

Krém od Sisley Paris - Velvet Nourishing Cream bola raz moja záchrana pred dehydrovanou pokožkou. Priznám sa, že som ho nepoužívala ako krém, ale ako masku. V tučnej vrstve som ho naniesla večer na pleť a nechala pôsobiť cez noc. Ráno bola moja pleť nádherná. Svieža a žiarivá. Hladká a jemná a hlavne dehydrovaná. Keď už som nevedela kadiaľ kam, siahla som po tomto výživnom kréme. Lenže teraz mám masku. Pravú nefalšovanú masku na pleť – Velvet Sleeping Mask With Saffron Flowers Vonia ako krém, má rovnaké ingrediencie a dokonca aj podobné balenie. Je určená pre suchú pokožku a je dobré použiť ju raz alebo dvakrát do týždňa. Môžete ju použiť ako masku na noc alebo sos masku, keď potrebujete dehydratovať okamžite. Hneď teraz.


The foundation that I want to praise to heaven is an eight-hour thing from Sisley Paris Phyto Teint Ultra Éclat. I got it at the Sisley Paris event and immediately after testing it I got excited. I did not know that it would sit on my skin until late in the evening and along with Bioderma it would be my next favorite makeup. It can be applied well with a brush (at least in my case), but it will certainly be a friend with a beauty blender too. Thanks consistency. I do not apply any base, just moisturizer and I am extremely satisfied with the combination and result. I have this foundation in a perfect shade of ‘Soft Beige’, which was chosen for me by a handy makeup artist. It is lightweighted, but still covers perfectly and who needs more, can happily layer. It works. It reflects light, provides skin comfort, is beautifuly fragrented and especially cares for the skin. After a month of use, your skin will be more beautiful and healthier. The package is impressive. It consists of a glass matt bottle with a pump and zebra patterned cap - a feast for the eyes.
30 ml / 90 CHF

Makeup, ktorý chcem vychváliť do nebies je osemhodinovka od Sisley Paris je Phyto Teint Ultra Éclat. Dostala som ho na evente Sisley Paris a okamžite po otestovaní ma nadchol. To som ešte nevedela, že bude na mojej pleti sedieť ako pribitý až do neskorého večera a že z neho budem hotová a spolu s Biodermou to bude môj ďalší obľúbený makeup. Tento je trochu viac tuhší, aplikuje sa dobre štetcom (aspoň mne), ale určite bude priateľ aj s beauty blenderom. Vďaka konzistencii. Ja neaplikujem žadnu podkladovú bázu, len hydratačný krém a som s kombináciou a výsledkom nesmierne spokojná. Mám ho v dokonalom odtieni Soft Beige, ktorý pre mňa vybrala šikovná makeup artistka. Priamy terč. Je ľahký, ale napriek tomu perfektne kryje a komu by to bolo stále málo, môže veselo vrstviť. Ide to. Odráža svetlo, poskytuje pleti komfort, krásne vonia a hlavne stará sa o pleť. Po mesiaci používania bude vaša pleť krajšia a zdravšia. Balenie je impozantné. Sklenený matný flakón s pumpičkou a zebrovaným uzáverom je pastva pre oči.
30 ml / 90 CHF


There is nothing easier than applying a mono eyeshadow. Sisley Paris has a collection of perfect mono shades Les Phyto Ombres. There are 20 of them, and even if you don't want to, you'll definitely fall in love with one of them. I'm going my way with Mat Nude 11. At the moment, I only wear black eyeliners, but Mat Nude eyeshadow just underlines their intensity. The eyeshadows are silky soft. They are easy to apply and can be blended perfectly. The package also includes a small applicator.

Neexistuje nič jednoduchšie než aplikovať mono tieň. Sisley Paris má kolekciu dokonalých mono tieňov Les Phyto Ombres. Je ich 20 a aj keby ste nechceli, určite sa do jedného z nich zamilujete. Ja si idem svoje s Mat Nude 11. Momentálne nosím len čierne linky, ale tieň Mat Nude ich intenzitu len podtrhne. Tiene sú hodvábne jemné. Ľahko sa aplikujú a perfektne blendia. Balenie obsahuje aj malý aplikátor.Read more
SHARE:

09 September 2019

24 Days Of Christmas Filled With LOVE Calendar by Amorana


I know exactly what I'm going to do on those endless long days before Christmas comes. Wash and iron and walk to work, while lying down in the evening with a big loud sigh.

Day zero. I activate Badoo app and get someone to open the erotic advent calendar by Amorana ? And maybe I’ll do it myself. For myself. After looking into the LOVE calendar, it is clear to me that I will not need anything else in my life. Just love; but my dog Mia gives it to me. So.?

Day one. If I do not find the right partner, because this window in the calendar is dedicated to him or at least its festive opening, I will postpone this matter. For worse times. In the first window there is a penis ring. Warning. The Lord of the Rings vibrates and stimulates the clitoris. Maybe I'll put it on my finger and that’s it

The next day I will wear beautiful black lace panties and I will clean my bathroom.

On the third day I will discover my G point by myself. Perhaps finally. Finalyyyy.

On the fourth day I will light a scented candle and relax and imagine someone lightly rubbing my back. Still, a guy would be good.

I will probably rest on the fifth day. Also something very necessary. There's a gift for gentlemen and it is a vibrating masturbator. At this point I envy the guys and I'd like to try it myself.

On the sixth day I will use Venus balls. Nice and slow.

On the seventh day I will start dusting Mias fur. Discipline is discipline. This little dog just does what she wants.

The eighth day is marked by double pleasure. Double vibrator. Not yet tried, but I look forward to this day.

The ninth day will be pink like cotton candy. Like Marylin's chewing gum. Like my panties. Like the pink vibrator from window number nine. It doesn't vibrate, but it doesn't matter at all. Just nine windows and my first drawer is full. Of pleasure.

Day number ten. Those guys again. I discovered three penis rings, in three different sizes. By the way. Do you think size matters? Cliché question but I would like to know your opinion.

The massage oil is in window eleven.

On the twelfth day I will spoil my clitoris with a special lubricating gel designed just for it.

Thirteenth day. Duck for the bath. Looking like a real duck which is actually a toy. For adults.

Chokers are my favorite outfit accessories. The one from window fourteen is extremely sexy. Maybe I'll wear it on the night in Zurich when the city plays loud music and people are hungry for love.

Kama sutra cards. I don't know exactly for what they will be played yet. Maybe for love. Maybe for money. Maybe everything.

Seventeen is wow. My favorite window. Perfect designed piece and functional. Who does not try will not understand.

Eighteen. Tie me, untie me.

On the nineteenth day I will run around the apartment with nipple clamps. Mia (my dog, who has to look at it all in silence and now is writing this article with me) sorry.

On the twentieth day I will shower with more pleasure than ever. Call it a massage net for washing the whole body.

Twenty-one. And these guys again. One-time massage vibrator will not let me sleep because I have no idea how to use it.

Twenty-second day. For a more intense sense of pleasure, I found an eye mask in this window.

Twenty-third day. I will probably be alone, but I will try it out. Spray for wet oral sex.

And tadada. Twentyfour. If you have read this post until here, congratulations. Womanizer - a sophisticated vibrator for women is in the last window. And this cannot be described. Because they would definitely ban my blog if I describe it in detail. It has to be simply experienced.

Viem presne, čo budem robiť počas tých nekonečných dlhých dní, než nastanú Vianoce. Upratovať. Prať a žehliť a chodiť popritom do práce a večer si ľahnem s veľkým hlasným vzdychom do postele.

Deň nula. Aktivujem si Badoo a niekoho zoženiem, aby som s ním mohla otvoriť erotic advent calendar by Amorana ? A možno to urobím sama. Sama pre seba. Po tom, čo som nazrela do kalendára LOVE mi je jasné, že nebudem potrebovať už nič iné. Vo svojom živote. Len tú lásku. Ale tú mi dáva môj pes Mia. Tak.?

Deň číslo jeden. Ak nenájdem správneho partnera, pretože toto okienko v kalendári je venované práve jemu alebo aspoň jeho sviatočnému otvoreniu, vec odložím. Na horšie časy. V prvom okienku sa totiž nachádza penis ring. Pozor. Pán prsteňov vibruje a stimuluje pritom klitoris. Čo. Možno si ho navlečiem na svoj prst a bude to.

Druhý deň si oblečiem krásne čierne krajkové nohavičky a budem v nich gruntovať kúpelňu.

Na tretí deň objavím sama so sebou svoj G bod. Snáď konečne. Konečneeeee.

Štvrtý deň si zapálim voňavú sviečku a budem relaxovať a predstavovať si, že mi niekto zľahka masíruje chrbát. Predsa len by sa ten chlap zišiel.

Piaty deň budem pravdepodobne odpočívať. Aj to treba. Je tam totiž darček pre pánov a to vibrujúci masturbátor. V tomto momente závidím chlapom a rada by som ho vyskúšala za nich.

Šiesty deň použijem venušine guličky. Pekne a pomaly.

Siedmy deň sa pustím do prášenia Miinho kožúška. Disciplína je disciplína. Ten malý pes si proste robí čo chce.

Ôsmy deň sa nesie v znamení dvojitej rozkoše. Dvojitý vibrátor. Ešte nevyskúšané, ale teším sa na tento deň.

Deviaty deň bude ružový ako cukrová vata. Ako Marylinina žuvačka. Ako moje nohavičky. Ako ružový vibrátor z okienka číslo deväť. Síce nevibruje, ale vôbec to nevadí. Ešte len deväť okienok a môj prvý šuflík je plný. Rozkoše.

Deň číslo desať. Zas tí chlapi. Objavila som tri prstene na penis, v troch rôznych veľkostiach. Mimochodom. Myslíte si, že na veľkosti záleží? Cliché otázka ale nemohla som si ju odpustiť.

Masážny olejíček je v okienku jedenásť.

Dvanásty deň rozmaznám svoj klitoris špeciálnym lubrikačným gelom určeným práve naň.

Trinásty deň. Kačička do vane. Tváriaca sa ako ozajstná kačička, ktorá je v skutočnosti hračka. Pre dospelých.

Čoukry sú moje obľúbené doplnky do outfitu. Ten zo štrnástky je nesmierne sexy. Asi mu ukážem nočný Zurich, keď v meste hraje hlasná hudba a ľudia sú hladní po láske.

Karty kama sutra. Ešte neviem presne o čo sa bude hrať. Možno o lásku. Možno o peniaze. Možno o všetko.

Sedemnásť je wow. Moje najobľúbenejšie okienko. Dizajnovka jak sa patrí a funkčná. Kto nevyskúša, nepochopí.

Osemnásť. Priviaž ma, odviaž sa.


Devätnásty den budem behať po byte so štipcami na bradavkách. Mia (môj pes, ktorý sa na to všetko musí mlčky prizerať a teraz so mnou píše tento článok) prepáč.

Dvadsiaty deň sa osprchujem s väčšou radosťou než inokedy. Volajme ju masážna sieťka na mytie celého tela je ten dôvod.

Dvadsaťjeden. A zas tí chlapi. Jednorázový masážny vibrátor mi nedá spať, pretože nemám predstavu ako ho použit.

Dvadsiaty druhý deň. Pre intenzívnejší pocit rozkoše som v tomto okienku našla masku na oči.

Dvadsiaty tretí deň. Prežijem ho pravdepodobne sama, ale rada vyskúšam. Sprej na mokrý orálny sex.

A tramtadadá. Dvadsaťštyri. Ak ste sa dočítali až sem, blahoželám. Womenizer – sofistikovaný vibrátor pre ženy je tá vec, ktorá sa nachádza v poslednom okienku. A tú nie je možné opísať. Pretože by mi určite zabanovali blog ak by som to tu rozjela na plné pecky. To sa jednoducho musí zažiť.

Read more
SHARE:
© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.