09 June 2012

TRAVELER: Where to? To Prague, please. (I.)

   Chcela som znovu do tohto vzrušujúceho mesta, stretnúť fajn ľudí, nadýchať sa histórie, vyčistiť hlavu a odísť plná zážitkov. A podarilo sa :)
   Skepticky som si zarezervovala Fusion Hotel v Panskej ulici. No obavy boli zbytočné. Hotel je jedným slovom úžasný. Fascinujúci. Super moderný, nevšedný a orientovaný pre mladých. Zabudnite na klasické nudné hotely, obvyklé recepcie, škrobené chovanie obsluhy. Vo Fusion hotelu sa nikto na nič nehraje a vždycky vám bude poskytnutý stopercentný servis. Recepční nešetria úsmevmi, lichôtkami a sú neustále ochotní pomôcť.
   Odrovnaná som bola už na začiatku. Prišla som okolo 11h večer. Privítaná som bola skvelou muzikou z hotelového klubu. Ktorý som si naplno užila až ďalší  večer, pretože som bola nesmierne unavená z cesty a jediné po čom som túžila bola sprcha a posteľ. A poviem vám, že sa mi tam spalo nádherne. V prostriedku klubu je otočný bar, ktorý je svojím spôsobom jediný v Európe. Točí sa veľmi pomaly, takže aj tí, čo sa boja kolotočov si môžu posedieť a nemusia sa báť, že sa im zatočí hlava.
   Nielen v klube, ale v celom hotelu sú vychytané všetky detaily. Od hry svetiel, k maľbám na stenách až k interiérovému nábytku.
   Musím upozorniť, že v skutočnosti hotel vyzerá oveľa coolovejšie než na stránkach. Plánovala som nafotiť viac z priestorov hotela, ale mala som toho tak veľa, že som sa zmohla len na pár snímkov.
   B.t.w. To sa nedá opísať. To sa musí zažiť!

http://www.fusionhotels.com/ 

   I wanted to return to this exciting city, meet nice people, get some history, clear the head and walk away full of experiences. A managed :)
   Scepticly I had booked the Fusion Hotel in Panska Street. Concerns were unnecessary. The hotel is in one word amazing. Super modern, unusual and focused on young people. Forget the traditional boring hotels, the usual reception, stiff behavior of the operator. In Fusion Hotel is nobody who is playing on anything and always will be given splendid service. Receptionist are very friendly and always willing to help.
   I was killed off at the outset. I came around 11h pm. I was greeted by great music from the hotel's club. Which I fully enjoyed next night because I was extremely tired from the trip and only what I dreamed was a shower and bed. And I will tell you that I slept wonderfully there. In the middle of club is a rotary bar, which is their way only one in Europe. Rotates very slowly, so even those who are afraid of roundabouts can sit and not be afraid that they head turns.
   Not only in the club, but throughout the hotel are catched all the details. The play of lights, the murals, the interior furniture.
   I note that the hotel actually looks much more cool than on site. I planned to shoot more areas of the hotel, but I had so much to do that I could do only a few frames.
    B.t.w. It cannot describe. It must be experienced!

 
                               my room                                                                  view from 5th floor

                                    fireee                                                                              bird

+ 90eur including breakfast. (No neber to za tie prachy)
+ hotel in center center
+ super modern
+ bathroom with all you need
+ amazing bar, only 1 in Europe
+ breakfast with everything you wish
+ you don´t need taxi, you don´t need subway, you don´t need tram

- minus? I don´t know any.

SHARE:

3 comments

 1. cool :)


  http://fa-shovv.blogspot.sk/

  ReplyDelete
 2. You have a new follower on GFC! that's me!! Please follow me back!

  xXx
  http://unspeakablethoughtsunspoken.blogspot.co.uk

  ReplyDelete