23 September 2015

DIY: Ikea Pax walk-in closet

ikea pax

We women love fashion, we like to shop and we always want to look good. This does not matter whether you are 18 or 80. I can say about myself that as a fashion blogger, fashion is my life and my street is the virtual catwalk. Come and enjoy this article about my closet - I guarantee you, that after reading this post, you will want to sleep there too, like I want it.

Look around you, open the wardrobe. What do you see? A lot of clothes on the shelves and chaos? I know it. It was also my past. I remember the time very well, when my wardrobe was not organized well, at that time I forgot the accessories or pieces of clothing which I bought once. Today dressing makes me very happy. I walk in my closet, which I created via Ikea Pax Planner by myself, I can put together outfits easily, the earrings are not mixed anymore with braclets or necklaces. As I have additional space now, even the handbags and shoes are systematically stored by type and colors like a rainbow.

With smart organisation of clothing, shoes, handbags and accessories, I definitely save a lot of time for getting dressed - whether I am sleepy in the early morning when getting ready for work or evening for rendezvous. Once I heard and I slightly remember, that some women spend up to two hours with dressing. A scary imagination and an almost forgotten experience.

I decided to include this contribution to the DIY section on the blog, because thanks to a clever program that Ikea offers - Pax Planner, where you can choose the wardrobe of your dreams and adopt it to the necessary comfort of your home really quickly and without help of any third party - you can also put it together by yourself too.

Measure twice and cut once - before you start fantasizing about your wardrobe and designing it in a virtual program. Do not forget to meassure windows, doors and sloping walls.

When designing, you can get inspired in the Ikea shop, where you can virtually touch it, pull the drawers, turn on the lights or you can also check out the various pictures on Instagram. By this way or another, you will find many interesting set-ups of wardrobes of many satisfied customers from Ikea, including me.

Let's go to the point.

More than folding the clothes, I prefer hanging them. It needs more space, but on the other side, I avoid lengthy and tedious ironing in the moment, when I do not have the time or when I am not in mood. In addition to the three meters, which gave me a corner wardrobe, I decided to use the space under the roof, where I was able to place there three hangers Mulig, which gave me three more meters for hanging space.
My ženy milujeme módu, rady nakupujeme a vždy chceme dobre vyzerať a je jedno, či nám je 18 alebo 80. Ja sama môžem o sebe povedať, že ako módna blogerka módou žijem, ulica je moja runway a vo svojom šatníku trávim veľa času a bola by som schopná v ňom aj spať. Garantujem vám, že po prečítaní tohto príspevku v ňom budete chcieť spať aj vy. 

Pozrite sa okolo seba, otvorte skriňu. Čo vidíte? Natrieskané oblečenie v policiach a chaos? Poznám to. Je to aj moja minulosť. Kým som mala na svoje oblečenie jednu malú skriňu, obliekanie bolo veľmi chaotické a často som zabúdala na doplnky alebo kusy oblečenia, ktoré som si kedysi kúpila. Dnes mi obliekanie spôsobuje obrovskú radosť. Prechádzam sa po šatníku, ktorý som si sama navrhla v Ikea Pax plánovači, skladám outfity, kombinujem a viem, že náušnice nenájdem medzi náramkami a náramky medzi náhrdelníkmi. Rovnako ako oblečenie, aj topánky a kabelky mám rozdelené podľa typu a farieb dúhy.

Chytrým rozmiestnením oblečenia, topánok, či kabeliek ušetrím počas obliekania kopec času. Či už sa ráno chystám rozospatá do práce alebo podvečer na randezvous. Kdesi som raz počula, že niektorým ženám trvá obliekanie aj dve hodiny. Hrôzostrašná predstava.

Rozhodla som sa tento príspevok zaradiť do sekcie DIY, pretože vďaka chytrému programu, ktorý Ikea ponúka – Pax Planner, si šatník svojich snov navrhnete z pohodlia vašeho domova naozaj jednoducho a sami a taktiež si ho môžete aj následne sami poskladať.

Dvakrát meraj, raz strihaj. Predtým, než začnete o šatníku fantazírovať a navrhovať ho vo virtuálnom programe, musíte miestnosť zmerať. Nezabudnite na okná, dvere a na šikmé steny. 

Pri navrhovaní sa môžete inšpirovať v Ikee, kde niekoľko Pax skriní vystavených je a môžete si ich ohmatať, povyťahovať zásuvky, rozsvietiť svetlá, alebo sa pozrite na Instagram. Nájdete tam veľa zaujímavých obrázkov šatníka od mnohých spokojných zákazníkov Ikey, vrátane mňa.

Poďme k veci.

Viac než skladanie oblečenia uprednostňujem jeho vešanie. Zaberie to síce viac miesta, ale vyhnem sa zdĺhavému a nudnému žehleniu vo chvíľach, keď na to vôbec nemám čas a chuť. Okrem troch metrov, ktoré mi poskytla rohová skriňa, som sa rozhodla využiť aj miesto pod šiknou strechou a umiestnila som tam tri vešiaky Mulig, vďaka ktorým som získala ďalšie tri metry na vešanie oblečenia.


fashion blogger
fashion blogger

A wonderful idea from the designers of the IKEA Pax System are the optional integrated lights Striberg. I placed it over the hangers and the trays with my jewellery. The installation is very simple and cost efficient, but let your treasures look in a great atmosphere.

During day provides me natural light one roof-window.
Skvelý nápad od dizajnérov Pax plánovača je integrované osvetlenie Striberg. To som umiestnila nad vešiakmi a nad šuflíkmi so šperkami. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, pretože ho stačí len prilepiť.

Nemohla som si priať viac, než mať v šatníku počas dňa prirodzené osvetlenie, ktoré mi poskytuje jedno strešné okno.

ikea pax

In plastic boxes Lekman I hide hangers and clothes that are either too small (what if once I lose weight?) or too large (what if I will gain weight again?). I filled the empty space with paper bags from luxurious brands, like the picture of Prada Marfa, which motivates me to work harder, to get another beautiful piece for my wardrobe.

V plastových krabiciach Lekman ukrývam náhradné vešiaky a oblečenie, ktoré je buď príliš malé (čo ak raz schudnem?) alebo veľké (čo ak raz priberiem?). Prázdne miesto som vyplnila papierovými taštičkami luxusných značiek, ktoré ma rovnako ako obraz Prada Marfa, motivujú pracovať viac, aby som mohla utrácať ešte viacej.


For shoes and handbags I reserved an entire wall, but I had unfortunately to admit, that it was not enaugh. To use smartly every centimeter in my walk in closet, I squeezed into two corpuses seven shelves. The new Pax System has transparent drawers, thanks to which I have the perfect overview what is in which drawer. Some of the shoes that did not fit into the shelves, so I placed them into a smart transparent drawer. I just love to see all possibilities at once.

Topánkam a kabelkám som vyhradila jednu celú stenu a aj tak je to stále málo. Do dvoch korpusov som navtesnala 7 regálov, aby som využila každý centimeter. Novinkou v Pax plánovači sú presklené zásuvky, vďaka ktorým mám perfektný prehľad, čo v ktorej zásuvke je. Niektoré z topánok, ktoré sa do regálov nevošli som uložila do práve takejto chytrej presklenej zásuvky. Vojde sa tam presne 8 párov topánok a je ich vidieť bez toho, aby som musela zásuvku povytiahnuť.


fashion blogger
ikea pax
ikea pax
The organization of the jewellery pieces could normally also give a headache, but the Ikea Pax System came up with something amazing. Thanks to the pull-out tray, I can smartly organize my earrings, bracelets, rings and necklaces. Ikea offers the jewelry inlays which can be inserted on the pull-out tray.

Mala som dilemu a nevedela, ako uskladniť moje veľké množstvo šperkov. Ale Ikea Pax Systém prišiel s niečím úžasným. Vďaka vysúvaciemu podnosu som mohla priehľadne uložiť moje náušnice, náramky, prstene a náhrdelníky. Ikea ponúka vložku na šperky, ktorá sa vkladá na vysúvací podnos. Tá mi ale nestačila a preto som sa rozhodla kontaktovať čínskeho výrobcu, ktorý mi mnou navrhnutý insert na šperky vyrobil.

fashion blogger

In the middle of the room, I placed a pink Ikea carpet with a footstool that I found on Ebay.

Do stredu miestnosti som umiestnila ružový koberec taktiež z Ikey a podnožku, ktorú som našla na Ebay.


An usable closet also needs a good mirror. In Ikea you find a large number of mirrors of different shapes and different sizes. A Wardrobe mirror must be so big, that you can see yourself from head to toe. Into my wardrobe fited, like a last puzzle piece, the jigsaw mirror Stave.

Šatník nie je šatníkom, ak v ňom chýba zrkadlo. V Ikee nájdete veľké množstvo zrkadiel rôznych tvarov a rôznych rozmerov. Šatníkové zrkadlo musí byť také veľké, aby ste sa v ňom videli od hlavy po päty. Mne do šatníka zapadlo ako puzzle do skladačky zrkadlo Stave.


Perfume is an integral part of my outfits. It is like a signature, from which, like a graphologist, can uncover you. The collection of my perfumes contains scents that are divided into winter and summer, day and night, conservative (work) and provocative (for dinner with my boyfriend). In short - perfumes for any occasion. I have reserved for them a strategic position, just by the entrance mirror, on a beautiful baroque table Lindved, so that I could reach them by the check before leaving the house. Perfumes are built on a DIY tray Skala, which I made by myself - I painted it with white color and stick on it logo Chanel.

Parfum je nedieľnou súčasťou môjho outfitu. Je ako podpis, z ktorého o vás grafológ veľa vyčíta. Zbierku mojich parfumov tvoria vône, ktoré sú rozdelené na zimné a letné, denné a večerné, konzervatívne (do práce) a vyzývavé (na večeru s priateľom). Skrátka parfumy na každú príležitosť. Vyhradila som si na ne strategické miesto hneď pri zrkadle, na krásnom barokovom stolíku Lindved, kde sú hneď po ruke, aby som na ne mohla siahnuť pri poslednom pohľade do zrkadla a dať tak voňavú bodku za outfitom. Parfumy sú postavené na DIY podnose Skala, ktorý som si sama vyrobila – nastriekala bielym sprejom a nalepila naň logo Chanel.


So, build your own cupboard or even a whole walk-in closet. With the IKEA Pax System it is really easy and cost efficient! Do it and organize yourself here and now.

So that is all for today. Do you like my walk in closet? Did I inspire you? I tried to do the best photos, but if you are interested in some other detail, just post a comment.
Navrhnite si svoju vlastnú skriňu alebo dokonca celý šatník. Poďte na to! Tu a teraz.

Tak a to je pre dnešok všetko. Páči sa vám môj šatník? Inšpirovala som vás? Snažila som sa urobiť čo najlepšie fotky, ale ak by vás zaujímal nejaký iný detail, stačí napísať komentár.

Ema
SHARE:

57 comments

 1. Ema, je to nádherné :) Chcem prísť do tvojho šatníka, a všetko si poobzerať a ohmatať :D Krása! Užívaj si ho plnými dúškami...

  ReplyDelete
 2. To je opravdu famózní a moc se mi to líbí ;) takovou chci taky ;)
  SISTERSHOODS

  ReplyDelete
 3. Absolútna dokonalosť.Takéto niečo plánujem aj pre seba aj keďto síce ešte trošku potrvá :)
  Každopádne tie presklenené šuplíky obdivujem odkedy prišli do Ikea. Láska na prvý pohľad ♥

  ReplyDelete
 4. Your wardrobe is to die for! So, so big, oh my gosh! I hope I'll have a similar one like that myself, one day maybe :)

  ReplyDelete
 5. Wow, jedním slovem bomba! Až dostavíme baráček, už vím, kde si šatník navrhnu :)
  http://www.meetmylovelyworld.com

  ReplyDelete
 6. Souhlasím s prvním komentářem - Veronikou! Je to jako sen, vaážně naprosto úžasně sis to navrhla, vypadá to skvěle, vážně jsi moc šikovná. My jsme si do bytu taky pořídili šatník a je to boží, vážně nechápu, jak jsem se s mým mladším bratrem vlezla do jedné malé skříně a komody! Už se těším až budu bydlet ve vlastním a všechno si navrhnu podle sebe!! <3
  P.S. Vážně úžasný článek, jsem teď celá namotivovaná!

  Klára
  NARA blog
  www.natalieklara.blogspot.cz

  Už za týden končí naše giveaway o keramické cupcaky! Zatím se ještě pořád můžeš zúčastnit!:
  natalieklara.blogspot.cz/2015/09/sweet-next-50-giveaway.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Moc mě potěšil tvuj rozsáhlý komentář. Taky jsem kdysi sdílela skříň se sourozenci :)

   Delete
 7. Beautiful photos :)
  BLOG M&M FASHION BITES : http://bit.ly/1KGctjn
  Maria V.

  ReplyDelete
 8. Aww i love everything in this post and the shoes are all amazing!

  sarahrizaga.blogspot.com

  ReplyDelete
 9. Thank you girls for your comments :)

  ReplyDelete
 10. A real dream ! I love your photos :)

  ReplyDelete
 11. Už skôr som chválila Tvoj šatník, ale musím sa k nemu opäť vyjadriť. Normálne by som šla do neho bývať, je dokonalý, famózny, božský! Keby som mala väčšiu miestnosť, tak mám určite nejaký takýto. Ale keďže bývam v jednoizbovom byte, veľa toho nenavymýšľam. Mám síce šatník, je však oveľa menší a tá kopa vecí, čo v ňom je, sa už pre mňa stáva žiaľ neprehľadnou. :-( V dobrom Ti závidím. Naozaj palec hore! Som obrovský fanúšik Tvojej čarovnej izbičky. :-)
  Katharine-fashionisbeautiful

  ReplyDelete
 12. Oh I need one like that. The two wordrobs I have are not enough. ;)

  ReplyDelete
 13. I think any woman would love to have a closet like that. I know I would! :D Thank you for sharing, looks amazing in the photos!

  ReplyDelete
 14. ahhh so beautiful. i totally need to organize mine!

  ReplyDelete
 15. Oooo i love to shop <3 I really like that snake print coat/dress :)

  ReplyDelete
 16. your wardrobe is amazing and very organised. I love it

  ReplyDelete
 17. i love your closet , its just a real goal !

  ReplyDelete
 18. OMG a walking closet!! L.O.V.E. it!! I want one!!! :D

  ReplyDelete
 19. What a gorgeous concept. I love the lighting in the wardrobe. That way you can see every item. The shelves for bags and hats is also awesome. I love a good combo where the bag, hat and shoes match. Very chic.

  ReplyDelete
 20. What a gorgeous concept. I love the lighting in the wardrobe. That way you can see every item. The shelves for bags and hats is also awesome. I love a good combo where the bag, hat and shoes match. Very chic.

  ReplyDelete
 21. OMG I wish I had one wardrobe like that!

  ReplyDelete
 22. OMG I wish I had one wardrobe like that!

  ReplyDelete
 23. I definitely need a closet like this !

  ReplyDelete
 24. This is amazing! I didn't realise IKEA did wardrobes to your own style! what a fabulous way to organise your space! This would certainly help me sort out all my clothes, shoes and bags! Thank you for the interesting read!

  ReplyDelete
 25. This is amazing, i love it all

  ReplyDelete
 26. Love this closet, now i'me jealous of you ;)

  ReplyDelete
 27. I wish I had wardrobe like that

  ReplyDelete
 28. I love everything in this post!

  ReplyDelete
 29. The shoes collection is amazing

  ReplyDelete
 30. I looove walk in closets. Too bad my appartment is not big enough :(

  ReplyDelete
 31. That's just perfect! You just gave me the right idea to store shoes, thank you so much for sharing! :D

  ReplyDelete
 32. Wow! I've only ever seen wardrobes like this on TV! Your wardrobe is bigger than my bedroom! Amazing

  ReplyDelete
 33. Wow, I can't take my eyes off r wordrobe, it's amazing. I wish I could have one of those <3333

  ReplyDelete
 34. Wow wow wow,i can't even... it's unreal and so fabolous.

  ReplyDelete
 35. just amazing !! Ilove everything about it, from the see thru pull out shoes to the hidden lighting

  ReplyDelete