11 April 2019

BEAUTY: Guerlain | Bloom Of Rose | Such a different review


New perfume, new life, new world. Step two. Find yourself. Over and over, again and again. And like yourself and adore yourself like this new bloom of rose. Look up in the clouds of smoke, wait for change, open up, get a new moment and breathe and breathe and breathe and do not to be afraid and do not to be afraid and do not to be afraid. Whoever comes, what comes.

?

Whatever my path is and I will go anywhere, I will be strong. Maybe I will fall, maybe I´ll get wet and maybe dirty, I will be accompanied by a bloom of rose.

Maybe I'll get a compliment, maybe just a greeting and maybe a kiss, because I will scent like bloom of rose.

Maybe I will be unforgettable for a while with a bloom of rose.

Maybe I will move the world and somebody buys this perfume just because of me, for yourself, or for someone she likes, maybe she will give it to a girl who also decides to go to new world and need a bloom of rose.

And maybe once the whole world will be scented and loved.

Words of bloom of rose.

Nový parfum, nový život, nový svet. Krok dva. Nájsť sama seba. Znova. A mať sa rada a zbožňovať sa, ako túto novú vôňu bloom of rose. Hľadať sa v oblakoch dymu, čakať na zmenu, otvoriť sa, privoniať novým okamihom a dýchať a dýchať a dýchať a nebáť sa a nebáť sa a nebáť sa. Toho, kto príde, toho, čo príde.

?

Nech už bude moja cesta akákoľvek a pôjdem ňou kamkoľvek, nedám sa. Možno spadnem, možno zmoknem a možno sa ušpiním, bude ma na nej sprevádzať bloom of rose.

Možno dostanem kompliment, možno len pozdrav a možno bozk, veď budem voniať ako bloom of rose.

Možno budem neprehliadnuteľná, nezabudnuteľná a nepominuteľná aspoň na chvíľu s bloom of rose.

Možno pohnem svetom a niekto si kúpi tento parfum len kvôli mne, pre seba, alebo pre niekoho, koho má rád, možno ho podaruje niekomu, kto sa tiež rozhodne ísť novým svetom a bude k tomu potrebovať bloom of rose.

A možno raz celý svet bude voniať a milovať sa.

Slová bloom of rose.


SHARE:

2 comments