SHOP MY VIP LIST

27 May 2019

MIX: Step Five. Be yourselfIn the apartment where everything is allowed.
Dancing in the negligé, drinking Chateauneuf-du-Pape, singing and sitting in the corner, where I wait every evening to see the last sun rays, the sunset, which comes exactly when it should and which cannot be grabbed or be bought or bribed. Maybe I would want to be the sun. And if i want to, I will be. One can only remember and feel its warmth and love for one brief moment and it is beautiful. In addition, I read messages from those who love me, open lick sealed envelopes, get to know neighbors, shave unreasonably, talk to my dog and dance again and fall in love with french, Je t´aimais, je t´aime, je t´aimerai, and dance and not cry from so much happiness , love and loneliness.

I'll be all alone with myself once again.

V byte kde sa všetko smie.

Tancovať v negligé, piť víno Chateauneuf-du-Pape, spievať a nezaťahovať žalúzie a sadnúť si do kúta, tam, kde čakám každý večer na posledné slnko, ktoré zapadá presne vtedy keď má a nedá sa chytiť, ani naň pozrieť ani ho obkľúčiť, ani kúpiť ani podplatiť. Asi chcem byť slnko. A ak chcem, aj budem. Dá sa len zapamätať a pocítiť jeho teplo a lásku na jeden krátky okamih a popritom čítať správy od tých, ktorí ma majú radi, otvárať olízané zalepené obálky, zoznámiť sa so susedmi, bezdôvodne sa holiť, rozprávať sa so svojím psom a zase tancovať a zamilovať sa zas a znovu do francúzštiny, Je t´aimais, je t´aime, je t´aimerai, obuť sa do Prady a tancovať a neplakať od toľkého šťastia a lásky a samoty.

Budem zas raz sama (so) sebou.

SHARE:

No comments

Post a Comment

© Famous Swiss Fashion And Beauty Blogger | Slovenska Blogerka - She.Is.The.One. All rights reserved.